Gemeenteraad Altena stemt in met nieuw beleid huisvesting arbeidsmigranten

Foto: Archief
21 juni 2023, 21:16
Verlopen

ALTENA - Nieuwe migrantenhotels in Altena moeten verder uit elkaar liggen en mogen maximaal 150 bewoners hebben.

Dat staat in de nieuwe spelregels die de gemeente Altena heeft opgesteld voor de huisvesting van arbeidsmigranten. De meeste voorstellen van het college konden dinsdag rekenen op brede steun van de gemeenteraad, wel werden nog een wijzigingsvoorstel en enkele moties ingediend. Zo besloot de raad onder andere dat de afstand tussen de locaties niet één, maar ten minste twee kilometer hemelsbreed moet zijn. Dit om te voorkomen dat er bij een kleinere kern toch meer locaties kunnen komen.

Belangrijke pijler van het nieuwe beleid is dat vooraf wordt bepaald hoeveel huisvestingsplaatsen voor arbeidsmigranten nodig zijn om het werk in Altena gedaan te krijgen. Per locatie mogen tussen 100 en 150 arbeidsmigranten wonen. Het totale aantal extra te realiseren locaties is vastgesteld op 400.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl