Eind dit jaar wordt ontwerp-gebiedsvisie Veens Put verwacht

Foto: Archief
8 juli 2023, 18:36
Verlopen

VEEN - Sinds 2019 wordt door de gemeente Altena gewerkt aan de problematiek op de Veense Put.

De gemeente wil een oplossing vinden voor het verschil dat is ontstaan tussen de feitelijke en juridisch planologische situatie op de Veense Put om een basis te leggen voor toekomstig gebruik en ontwikkelingen. Het betreft o.a. illegale bouw, illegaal wonen, een afgenomen ruimtelijke kwaliteit en een bestemmingsplan uit 1994. De Vereniging Veense Put heeft in 2020 een toekomstvisie “Een nieuwe Lente Voor De Veense Put” opgesteld. Deze toekomstvisie is de basis voor de gemeentelijke gebiedsvisie voor de Veense Put. Belangrijk onderwerp hierbij is de mogelijkheid voor permanente bewoning en de randvoorwaarden hiervoor. In nauwe samenwerking met de vereniging wordt dit uitgewerkt. In de gebiedsvisie worden niet alleen de belangen en wensen van de bewoners/omwonenden meegenomen, maar vooral ook de eisen die de provincie Noord-Brabant stelt om permanent wonen binnen dit plangebied mogelijk te maken. Het uitgangspunt hierbij is dat de eigenaren die profiteren van de mogelijkheid om permanent te mogen wonen, ook de kosten hiervoor betalen.

Binnenkort is het uitvoeringsprogramma met kostenoverzicht beschikbaar zijn. De verwachting is dat in december 2023 de ontwerp-gebiedsvisie door de raad behandeld kan worden. Dan start ook de inspraakprocedure.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl