Weer Plus-certificaat voor Buurtbemiddelingsproject Altena

Foto: Archief
1 augustus 2023, 13:18
Verlopen

ALTENA - Buurtbemiddeling Altena ontving wederom het Plus-certificaat van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Dit betekent dat aan alle kwaliteitscriteria is voldaan en dat de werkwijze en methode van Buurtbemiddeling goed worden uitgevoerd.

In de gemeente Altena bestaat Buurtbemiddeling sinds 2018. Alle inwoners van de gemeente die in een conflict- of overlastsituatie met hun buren zitten, te maken hebben met bijvoorbeeld geluidsoverlast, overlast van dieren of kinderen, pesterijen, problemen met de tuin of erfafscheiding enzovoorts, kunnen kosteloos en vrijblijvend gebruik maken van Buurtbemiddeling. In bijna 70% van de situaties waar Buurtbemiddeling wordt ingezet, wordt het burenconflict opgelost. 

Surplus voert het project uit in opdracht van de gemeente en woningcorporaties Land van Altena en Bazalt Wonen. Er is een nauwe samenwerking met de politie. Als inwoners van Altena overlast ervaren en het lukt niet er samen uit te komen, kan Buurtbemiddeling worden ingeschakeld. Meer informatie over Buurtbemiddeling en contactgegevens zijn te vinden op www.welzijninaltena.nl.

Buurtbemiddeling wordt uitgevoerd door een goed getraind en ervaren team van vrijwilligers. Deze richten zich op het herstellen van de communicatie tussen de beide buren. De bemiddelaars blijven neutraal en kiezen geen partij. Ze zijn er voor beide buren en proberen samen toe te werken naar een oplossing die voor alle betrokkenen werkt.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl