Gemeente Altena wil dat jeugdigen in Altena zo gezond, kansrijk en zo gewoon mogelijk opgroeien

Foto: Gemeente Altena
3 november 2023, 14:24
Verlopen

ALTENA - De gemeenteraad heeft het beleidskader preventief jeugdbeleid, getiteld ‘Gewoon opgroeien in Altena: Een preventieve aanpak’ vastgesteld. De preventieve aanpak richt zich op inwoners van Altena van min 9 maanden tot en met 27 jaar en hun omgeving.

Bij de totstandkoming van het beleidskader is samengewerkt met de maatschappelijke partners en de professionals in het preventieve jeugdveld. Ook is de Jongerenraad en de Brede Adviesraad Sociaal Domein (BASDA) meegenomen in het proces. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat preventieve activiteiten kunnen helpen bij het voorkomen van fysieke en mentale problemen later in het leven. Een sterke sociale basis, een positief opvoedklimaat, een sterk netwerk rondom de jeugdige en een samenhangend aanbod van vrij toegankelijke voorzieningen zijn daarbij belangrijk. De verschillende plannen uit de lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen komen bij elkaar tot een één logisch geheel waarmee de gemeente en haar partners gaat bouwen.

Welke onderwerpen krijgen aandacht in Altena?

• Mentale weerbaarheid van jeugdigen
Mentale weerbaarheid. 1 op de 5 jongeren in Altena geeft aan zich onvoldoende mentaal weerbaar te voelen (GDD gezondheidsmonitor 2021);

• Vrijetijdsbesteding
Meer dan de helft van de jongeren geeft aan jongerenfaciliteiten te missen zoals activiteiten en ontmoetingsplekken in de omgeving;

• Opvoedondersteuning
Ruim 30% van de ouders/ verzorgers in Altena ervaarde in 2021 problemen bij de opvoeding. In 2017 was dit percentage 26% (GGD kindmonitor)

Voor de komende jaren zijn vrijetijdsbesteding, mentale gezondheid en opvoedondersteuning de thema’s waar de gemeente en haar partners mee aan de slag gaan. Bijvoorbeeld door het bieden van kortdurende laagdrempelige ondersteuning tijdens en na schooltijd, samen te werken met Buurtgezinnen en laagdrempelige ontmoeting te organiseren via netwerkbijeenkomsten en ouderschapsavonden.

Wethouder Wendy van Ooijen – van Breugel: “Wij willen dat onze jeugdigen gewoon opgroeien in hun alledaagse omgeving waar zij en hun ouders/verzorgers de gewone uitdagingen ervaren die bij het opgroeien en opvoeden horen. Ook voor de jeugdigen en ouders/verzorgers die extra ondersteuning nodig hebben willen wij dat zij in een voor hun gewone dagelijkse omgeving kunnen opgroeien en opvoeden. Waar nodig helpen wij onze inwoners daarbij. Zodat zij met deze uitdagingen om kunnen gaan en voldoende weerbaar zijn.”

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl