Inloopavond 9 januari: robuuste natte natuur in Altena

Foto: Bart Pörtzgen
21 december 2023, 11:42
Verlopen

GIESSEN - Brabants Landschap en Waterschap Rivierenland starten komend voorjaar met de laatste fase van de herinrichting van het Natura 2000 natuurgebied Pompveld en Andelsch Broek.

Op dinsdag 9 januari 2024 van 19.00 tot 21.00 uur wordt een inloopavond georganiseerd in Fort Giessen. Tijdens deze avond wordt tekst en uitleg gegeven over de herinrichting van het natuurgebied. Brabants Landschap en Waterschap Rivierenland werken al enkele jaren aan de versterking van de natte natuur in Pompveld – Andelsch Broek. In 2017 werd al een waterberging gerealiseerd aan de Lage Oldersdijk, in 2019 volgden de verbinding met het Pompveld en de verhoging van het waterpeil. Aankomend jaar is het plan om de herinrichting van het natuurgebied te voltooien. Zo ontstaat een aaneengesloten natuurgebied met hoger peil, afwisselend landschap en toegangen voor publiek. Onlangs kwam bovendien een ecologische verbindingszone gereed vanaf het Andelsch Broek naar de Alm.

Het Andelsch Broek was eeuwenlang een moeras in de lage komgrond tussen de oeverwallen van Waardhuizen en Babyloniënbroek. Bij de ruilverkaveling in de vorige eeuw zakte het grondwater in dit van oorsprong natte gebied met hakhout en eendenkooien. Inmiddels kent het natuurgebied een hoger peil dan de omliggende landbouwgrond. Met de herinrichting werken Waterschap Rivierenland en Brabants Landschap aan het versterken van natuurwaarden en het vermijden van verdroging.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl