Vragen CDA Altena over initiatief windmolenplaatsing

Foto: Archief
25 januari 2024, 11:37
Verlopen

ALTENA - CDA Altena heeft het college van Altena vragen gesteld over een initiatief van Q-Green om windmolens te plaatsen rondom de Grote Waardweg tussen Nieuwendijk en Werkendam.

Q-Green is een krachtenbundeling van ondernemers die verduurzaming economisch interessant willen maken. Volgens het college is het initiatief door Q-Green gepresenteerd zonder contact vooraf met de gemeente. Het college heeft de zorgen van inwoners en de CDA-fractie naar Q-Green gecommuniceerd en daarbij vermeld dat de gemeente Altena geen grote windturbines wil op haar grondgebied.

De CDA-fractie vroeg ook of de gemeente Altena het bevoegd gezag is voor het verlenen van omgevingsvergunningen en dat initiatiefnemers dit niet buiten de gemeente om met de provincie kunnen regelen. Hierop antwoordde het college dat de provincie bevoegd gezag is voor het vaststellen van een inpassingsplan en het verlenen van de omgevingsvergunning, maar dat de gangbare praktijk is dat de provincie bevoegdheid overdraagt aan de gemeente.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl