Beregeningsverbod in Altena door aanhoudende droogte

Foto: Altena TV
24 juli 2018, 19:12
Verlopen

REGIO - Vanwege de aanhoudende droogte geldt vanaf woensdag 25 juli in het gehele rivierengebied een beregeningsverbod met oppervlaktewater. Waterschap Rivierenland stelt in het werkgebied een beregeningsverbod in tussen 09.00 en 18.00 uur.

Tegelijk haalt het waterschap alles uit de kast om water van de grote rivieren in het gebied te brengen en te houden. De droogte in Nederland evenaart het recordjaar 1976. Al twee maanden valt in het rivierengebied nauwelijks neerslag, terwijl een hittegolf voor hoge temperaturen zorgt. Dankzij de grote rivieren was er nog lang voldoende water, maar door de aanhoudende droogte en hitte en het massale beregenen, wordt de vraag naar water nu groter dan het waterschap kan toevoeren. Met deze maatregelen wil het waterschap spaarzaam omgaan met het water en het zo efficiënt mogelijk verdelen.

Het ‘beregeningsverbod met oppervlaktewater’ betekent dat je overdag niet met oppervlaktewater je tuin mag sproeien of agrarische grond mag beregenen. Of het nu een kleine pomp is of een groot waterkanon, een overtreding kan leiden tot een boete. Overdag is de verdamping het hoogst, op de meeste plekken kan het waterschap ’s nachts de sloten weer op peil brengen. Daartoe pompt het waterschap met extra materieel vanaf de grote rivieren water in het gebied. Op sommige plaatsen gebeurt dat voor het eerst sinds 1976.

Met stuwen en gemalen probeert het waterschap het waterpeil hoog te houden. In hoger gelegen gebieden, zoals de oeverwallen langs de grote rivieren, zullen sloten droog komen te staan. Dat is gebruikelijk in de zomer. Ook poelen of vijvers die niet in verbinding staan met aanvoer, drogen op. Als de waterkwaliteit afneemt, komen blauwalg en botulisme vaker voor. In het gehele werkgebied laat het waterschap extra water in vanaf de grote rivieren. Dat gebeurt dat met extra pompen en door de provincie te verzoeken door spaarzaam te schutten in sluizen.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl