Speciale website gelanceerd voor verbreding A27

Foto: Rijkswaterstaat
1 juli 2019, 15:45
Verlopen

REGIO - Om u op de hoogte te kunnen houden van de ontwikkelingen rond de verbreding van de snelweg A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder, heeft Rijkswaterstaat een nieuw online platform en een interactieve tracékaart ontwikkeld.

Op de website www.a27houtenhooipolder.nl vindt u alle informatie over de verbreding van de snelweg A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder. In totaal is het te verbreden traject ongeveer 47 km lang. Op de website is allerlei nieuws, de planning en nadere informatie over belangrijke thema’s als geluid, natuur en luchtkwaliteit te vinden. Het online platform bevat ook een interactieve tracékaart. Deze kaart brengt het hele projectgebied van de snelweg A27 in beeld inclusief de situatie voor en de situatie na de aanpassing van de snelweg. Ook zijn op de kaart alle maatregelen te zien die Rijkswaterstaat neemt om de geluidshinder te verminderen. Zo is voor individuele woningen te zien wat de huidige en toekomstige geluidsbelasting is.

Als men straks gaat beginnen met de werkzaamheden, kunnen omwonenden en andere belanghebbenden snel actuele informatie vinden over de werkzaamheden. Vanaf 2022 start de realisatie.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl