Doorvaarthoogte nieuwe Merwedebrug verhoogd

Foto: Archief
27 november 2020, 18:25
Verlopen

REGIO - De doorvaarthoogte van de Merwedebrug wordt op verzoek van de sector verhoogd naar ten opzichte van het Tracébesluit naar een gelijke hoogte met de huidige brug.

De huidige Merwedebrug is in het midden hoger dan het ontwerp van de nieuwe Merwedebrug. De sector, diverse brancheorganisaties en bedrijven, uitte hierover hun zorg. Mede op basis van de belangen voor de scheepvaart en de geldende CCR-eisen is besloten om de brug hoger aan te leggen dan waarvan in het Tracébesluit werd uitgegaan, waarmee deze op gelijke hoogte komt met de huidige Merwedebrug.

Om de realisatie van het project verbreding A27 project mogelijk te maken is het totale projectbudget inmiddels aangevuld tot € 1.718 miljoen. De noodzaak van het ophogen van het projectbudget heeft een drietal oorzaken. Naast de nieuwe hoogte worden de engineeringskosten hoger geraamd door marktontwikkelingen en ook blijkt uit onderzoek dat de bodemgesteldheid en de toestand van de kunstwerken en wegverharding op dit traject slechter zijn dan waar eerder vanuit werd gegaan.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl