Hoogwater op komst: volle uiterwaarden en kwel

Foto: Waterschap Rivierenland
29 januari 2021, 12:10
Verlopen

REGIO - Hoogwater op de rivieren betekent voor de bewoners van het rivierengebied een machtig uitzicht vanaf de dijken waarachter zij wonen en werken. Voor Waterschap Rivierenland betekent het dat de dijken hun werk doen en dat de maatregelen worden getroffen om overlast te vermijden.

Het hoogwater op de grote rivieren van komende week kan dat van 2018 evenaren. Dat hangt af van neerslag die nog valt in Duitsland en Frankrijk. De verwachting is dat de Maas al dit weekend tegen de dijken staat, de Waal en Nederrijn later in de week. Waterschap Rivierenland inspecteert de dijken voortdurend. Na de onbeschermde uiterwaarden stromen ook de door zomerkades beschermde buitenpolders vol. De eerste is bij Gendt, die op dit moment al vol stroomt. In het peilbeheer binnendijks wordt rekening gehouden met kwelwater en wellen.

Om hoogwater het hoofd te bieden, is de afgelopen jaren gewerkt aan dijkversterkingen en aan het project Ruimte voor de Rivier. Zo zal de Spiegelwaal bij Nijmegen-Lent mee stromen en zal het Munnikenland bij Slot Loevestein onder water staan. Pas als het water de voorspelde peilen boven 14m +NAP bij Lobith ruim overschrijdt, kan het waterschap overgaan tot dijkbewaking of het sluiten van coupures. Deze maatregelen zijn voorbereid en geoefend op uitvoering binnen de coronamaatregelen.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl