Nieuwe woonwijk Werkendam in zicht

Foto: Pixabay
7 september 2018, 07:30
Verlopen

WERKENDAM - Het college heeft een bestemmings- en exploitatieplan opgesteld voor de realisatie van een nieuwe woonwijk. Deze woonwijk komt ten oosten van de Lange Wiep, naast de velden van voetbalvereniging Kozakken Boys. Het gaat hierbij om ongeveer 150 woningen.

Onderzoeken wijzen uit dat er tot 2030 circa 600 nieuwe woningen nodig zijn. Een deel daarvan kan worden gebouwd in de kern zelf. Maar om aan de groei te voldoen, is het ook noodzakelijk dat ruimte wordt gemaakt voor een nieuwbouwwijk. In de plannen is ook een oplossing voor de parkeerproblematiek meegenomen op dagen dat Sportpark De Zwaaier intensief gebruikt wordt.

De plannen hebben zes weken ter inzage gelegen. Er is één zienswijze ingediend door een aanliggende agrariër. In overleg is het plan deels aangepast. De ontwikkeling van de nieuwe wijk inclusief ontsluiting en parkeerplaats, levert een grondexploitatie tekort van ruim 950.000 euro op. Het college stelt voor om deze investering ten laste te brengen van de reserve grondexploitatie. In de commissievergadering van 18 september 2018 staat dit voorstel op de agenda. 

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl