Waterschapsbelasting 2019 stijgt ongeveer 5%

Foto: Waterschap Rivierenland
1 december 2018, 09:37
Verlopen

ALTENA - Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland heeft op vrijdag 30 november de begroting 2019 definitief vastgesteld en daarmee ook de tarieven bekend gemaakt.

In de begroting staat wat het waterschap wil uitgeven in 2019 om aan zijn taken te kunnen voldoen en welke inkomsten er zijn. De waterschapsheffingen stijgen met circa 5%. De stijging is naast de prijs- en loonontwikkeling een rechtstreeks gevolg van de maatregelen die Waterschap Rivierenland neemt ter bescherming tegen overstromingen en het zorgen voor voldoende en schoon water in het rivierengebied.

In het gebied van Waterschap Rivierenland betaalt een gemiddeld gezin met een huurwoning in 2019 in totaal circa € 262,- aan waterschapslasten. Een gemiddeld gezin met een eigen woning (WOZ-waarde € 250.000) betaalt in 2019 in totaal circa € 370,- aan waterschapslasten.

De tarieven zijn als volgt;

  • Zuiveringsheffing €54,00 per eenheid
  • Ingezetenomslag €99,90 per woonruimte
  • Woningeigenaren binnendijks 0.04% van WOZ
  • Grondeigenaar onbebouwd binnendijks €80,92 per hectare
  • Natuur binnendijks €7,84 per hectare

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl