Ontwikkeling woonhofje Julianastraat in Andel

Foto: Gemeente Woudrichem
19 december 2018, 09:01
Verlopen

ANDEL - Op dinsdag 18 december 2018 ondertekenden wethouder Koedoot en de heer Zijlstra de samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de realisatie van een woonhofje gelegen tussen de Julianastraat, Beatrixstraat, Wilhelminastraat en Burg. v.d. Schansstraat in Andel.

Het plan is op 20 juni 2018 toegelicht aan de inwoners en met ruim honderd belangstellenden goed bezocht. Als ontwerp-bestemmingsplan heeft het plan gedurende 6 weken ter inzage gelegen en vindt er momenteel met een drietal buren overleg plaats omtrent hun zorgen ten aanzien van (met name) de verkeersafwikkeling. Het is net niet gelukt om het plan nog voor te leggen aan de gemeenteraad van Woudrichem. Per 1 januari 2019 zal de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Altena, de besluitvormingsprocedure voortzetten.

Het bestemmingsplan kent totaal 37 woningen waarvan 36 nieuw toegevoegde woningen. Er is voor ieder wat wils: bouwkavels voor degenen die zelf willen ontwikkelen, tweekappers (al dan niet projectmatig) en rijwoningen (met name in de huur). De doelgroep is dan ook divers, jong, oud, gezinnen, zoals je dat ook in een dorpskern als Andel mag verwachten. Een bijzondere type woning die in dit plan wordt aangeboden is de zogenaamde generatie-woning. Hiervan zijn er 3 stuks. De generatiewoning maakt het mogelijk om bijvoorbeeld een familielid dichtbij te laten wonen (in huis of op het woonperceel separaat).

Daarnaast speelt het plan in op de klimaatwisseling door de toepassing van grasdaken op (in ieder geval) bijgebouwen te verplichten en uiteraard zijn de woningen gas-loos. Voorts is er veel flexibiliteit mogelijk op de ruime kavels. Kortom een plan dat gereed is voor de toekomst maar met de sfeer die bij het rivierendorp Andel past.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl