Wegverbreding A27 Houten-Hooipolder stap dichterbij

Foto: Rijkswaterstaat Zuid-Nederland
22 december 2018, 07:22
Verlopen

REGIO - Op 20 december 2018 is een nieuwe mijlpaal in het project A27 Houten - Hooipolder bereikt: minister Van Nieuwenhuizen ondertekende het tracébesluit (TB) en het saneringsbesluit (SB).

Hiermee kan de stap worden gezet naar een volgende fase: het voorbereiden van de aanbesteding, contractering en de uitvoering van het project. Minister Van Nieuwenhuizen: “Automobilisten staan nu nog bijna dagelijks in de file op de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder. Vandaag zijn we weer een stap dichterbij de verbreding van dit stuk van de A27. Door de aanleg van rij- en spitsstroken verbetert de doorstroming en verminderen we het sluipverkeer in de regio.”

In dit TB en SB zijn diverse optimalisaties doorgevoerd ten opzichte van het ontwerptracébesluit (OTB) en het ontwerpsaneringsbesluit (OSB), waaronder de toevoeging van een nieuwe Merwedebrug, Keizersveerbrug en Hagesteinsebrug. De A27 richting Utrecht krijgt tussen Houten en Hooipolder drie rijstroken. Tussen Werkendam en Scheiwijk gaat het om reguliere rijstroken. Op de rest van het traject komt een spitsstrook. Richting Breda krijgt de weg tussen Houten en Everdingen en tussen Scheiwijk en Werkendam vier reguliere rijstroken. De andere delen krijgen drie rijstroken, waarvan één spitsstrook. De verbreding heeft ook gevolgen voor de bruggen. De bestaande Hagesteinsebrug, Merwedebrug en Keizersveerbrug worden geheel vervangen door nieuwe bruggen, omdat dit op de langere termijn goedkoper is en er in de toekomst minder onderhoudswerkzaamheden nodig zijn. Daarnaast zorgen nieuwe bruggen voor minder geluid dan de huidige bruggen. De Houtensebrug wordt gerenoveerd en verbreed. Ook wordt er gestuurd op een snelle aanpak van knooppunt Hooipolder.

De komende weken staan in het teken van informatie en beroep. Van vrijdag 11 januari 2019 tot en met donderdag 21 februari 2019 kan door belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op het OTB of het OSB beroep worden ingesteld tegen het TB of SB. Op www.platformparticipatie.nl/a27houtenhooipolder zijn vanaf 10 januari 2019, onder [tracébesluit] alle documenten behorend bij het TB en SB digitaal te raadplegen. Deze documenten liggen vanaf dan ook fysiek ter inzage bij een tiental betrokken provincies, gemeenten en waterschappen.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl