Altena en BUas zetten studenten aan het werk

Foto: BUas
27 januari 2020, 17:37
Verlopen

ALTENA - Breda University of Applied Sciences en de gemeente Altena gaan op een unieke manier samenwerken. Maandag 27 januari hebben zij een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de nieuwe learning community ‘adopteer een stad’.

Deze samenwerking is onderdeel van een onderwijsinnovatie binnen de opleiding Built Environment die mede mogelijk is gemaakt door een subsidie vanuit de NRO (nationaal regieorgaan onderwijsonderzoek) waarbij het onderwijs meer in de samenleving plaatsvindt. In dit nieuwe studieprogramma starten eerstejaars studenten met een tweejarig traject van opdrachten en onderzoeken in verschillende gemeenten en steden. In de gemeente Altena gaan in totaal 45 studenten 1,5 jaar lang meewerken en meedenken met de gemeente. De thema’s waar de studenten mee aan de slag gaan zijn: Duurzame samenleving, Gezonde- en leefbare samenleving, Bereikbare- en toegankelijke samenleving, Zelfvoorzienende samenleving.

De studenten gaan samen met docenten, gemeente Altena en stakeholders aan de slag om innovatieve oplossingen te bedenken voor maatschappelijk relevante opgaven. De resultaten worden verzameld en gedeeld via een kennisplatform en zijn niet alleen beschikbaar voor studenten maar ook voor (deelnemende) steden en de samenleving. Op deze wijze wordt ook langdurige kennisstapeling en kennisdeling geborgd vanuit deze onderwijsinnovatie.

Annette van der Werf (algemeen directeur gemeente Altena): “Voor ons is dit een unieke mogelijkheid om een frisse en vernieuwende kijk op vraagstukken binnen te halen. Deze studenten verbreden de denkkracht van onze organisatie. Zij gaan aan de slag met thema’s die voor Altena actueel zijn en met de onderzoeken die zij uitvoeren halen wij op een laagdrempelige manier informatie van buiten naar binnen. Dat laatste is één van de belangrijk doelstellingen van de nieuwe gemeente. Bovendien is het voor ons dé kans om jonge talenten in huis te halen en wie weet ook wel te behouden.”

Debbie Dermout (academie directeur Built Environment): “Deze onderwijsinnovatie levert niet alleen een rijkere leeromgeving op voor de student maar levert ook een bijdrage aan de samenleving en geeft ruimte aan een leven lang leren voor alle betrokken partijen. De samenwerking is een mooi voorbeeld van een learning community en laat zien waar het moderne onderwijs naar toe gaat en waarin kennisontwikkeling en kennisdeling de basis vormen van het onderwijs.”

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl