Inspectie Gezin en Jeugd: “De zorg binnen Altenastaete is ondermaats”

Foto: Archief
10 maart 2020, 19:36
Verlopen

NIEUWENDIJK - De geboden zorg van Altenastaete voldoet grotendeels onvoldoende aan de getoetste normen. Die conclusie trekt de Inspectie Gezin en Jeugd (IGJ) naar aanleiding van een inspectiebezoek aan de zorginstelling.

De inspectie hield dit inspectiebezoek volgens het rapport omdat men deze locatie nog nooit eerder had bezocht en om een beeld te vormen of de geboden zorg voldoet aan de wet- en regelgeving. Een andere reden van bezoek kwam door signalen uit de media over tekortkomingen in de zorg. Het inspectiebezoek vond plaats in november 2019. Daaruit is een rapport opgemaakt waaruit blijkt dat twaalf van de veertien getoetste normen (grotendeels) onvoldoende zijn.

‘Er is onvoldoende deskundigheid in de organisatie aanwezig, wat blijkt uit de resultaten. De zorginstelling heeft weinig zicht op de risico’s en verbeterpunten’, zo constateert de inspectie. Ook geeft de inspectie aan ‘onvoldoende vertrouwen te hebben in de verbeterkracht van de organisatie’. Zij geven aan dat het dan ook noodzakelijk is om externe deskundigheid in te schakelen om verbetering te realiseren en te borgen.

Volgens de inspectie kennen zorgverleners de cliënt, zijn wensen en behoeften grotendeels niet. Zo is er niet gedocumenteerd wat de levensgeschiedenis van de cliënt is. Ook informatie over voorkeur van eten en drinken, gewenste activiteiten, bedtijden en contacten staan niet beschreven in een cliëntendossier. Daarnaast worden er vrijheidsbeperkingen binnen het zorgcomplex toegepast, terwijl de instelling niet is aangemerkt in het kader van de Wet Bijzondere Opneming in Psychiatrisch Ziekenhuis (per 1 januari 2020 Wet zorg en dwang). De cliënten verblijven op vrijwillige basis en over eventuele wilsonbekwaamheid is niets vastgelegd in het cliëntdossier. Desondanks worden er wel vrijheidsbeperkende maatregelen ingezet, zo is de voordeur alleen te openen door cliënten die dat nog kunnen en familieleden. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt bedhekken en sensoren, die de bewegingsvrijheid beperken.

De zorginstelling voldoet wel aan de norm met betrekking tot het toedienen van medicatie. De medicatie wordt echter bewaard in de keukenkastjes van de cliënten, ook bij cliënten voor wie het beheer en toediening is overgenomen, is de medicatie vrij toegankelijk in het appartement. De inspectie ziet in de dossiers niet terug of er een risico-afweging is gemaakt of dit verantwoord is. Bij twee cliënten van wie het beheer en toediening van medicatie is overgenomen, zit de medicatie in een afgesloten box, maar ligt de voorraad insuline echter niet in een afgesloten box in de koelkast.

Na alle media-aandacht laat Altenastaete een intern onderzoek uitvoeren door een externe partij naar de tevredenheid van medewerkers binnen de organisatie. In notulen van teamvergaderingen treft de inspectie informatie aan over de arbeidsomstandigheden en het niet uitbetalen van gewerkte uren. De inspectie vindt niet terug hoe deze problemen door de bestuurder worden opgelost.

Onze redactie heeft Ilonka de Waal, directeur van Altenastaete, om een reactie gevraagd. Zij waren nog niet bereikbaar voor commentaar. Voor de komst van het rapport reageerden medewerkers op de commotie rond om Altenastaete in de volgende reportage:

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl