SGP zet in op versnelling woningbouw

Foto: Archief
16 juni 2020, 16:51
Verlopen

ALTENA - Het 'Actieplan Wonen' is door wethouder Tanis naar de raad gestuurd. Hierin wordt in kaart gebracht wat de woningbehoefte per kern is. Ook laat het college zien dat de versnelling echt in gang gezet gaat worden. "Een mooie start", volgens SGP Altena, "maar laten de kleine kernen niet links liggen!"

De SGP-fractie heeft met veel waardering kennisgenomen van het door het college opgestelde ‘actieplan wonen’. De woningnood gaat ook onze gemeente niet voorbij. Het actieplan laat dit goed zien. De behoefte is in veel kernen groot en meer woningbouw is hard nodig. Niet alleen in de grote, maar ook in de kleinere kernen.

Raadslid Henri de Raad: “We zien dit als een eerste stap. Voor de uitwerking van een aantal plannen vraagt de fractie aandacht voor starterswoningen, goedkope huurwoningen en (zorg)appartementen voor senioren. We zien in Altena een grote behoefte aan dit type woningen.” Een ander belangrijk aspect is de verdeling van woningbouw over de diverse kernen. De fractie heeft begrip voor de keuzes die in het actieplan gemaakt zijn, maar vraagt nadrukkelijk aandacht voor alle kernen in Altena. De Raad: “Leefbaarheid in de kleinere kernen wordt bevorderd door voldoende aanbod van woningen. We moeten voorkomen dat er in grote kernen straks (te) veel gebouwd wordt, terwijl kleinere kernen achterblijven. Daar zal de SGP het college dan ook scherp op houden. En uiteraard houden we de voortgang van het hele proces goed in de gaten. Zodat inwoners straks ook echt zien dat er inderdaad meer gebouwd wordt!”

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl