Rent a cop, rent a boa levert 90 meldingen op

Foto: Gemeente Altena
24 juni 2020, 17:35
Verlopen

ALTENA - De politie en boa’s hebben tijdens de gezamenlijke actie 'rent a cop, rent a boa' op dinsdag 23 juni in totaal 41 bekeuringen uitgedeeld op verschillende locaties voor het overtreden van de maximale snelheid.

Daarnaast zijn er diverse meldingen opgepakt over overlast van hondenpoep, parkeerproblemen en het niet verlenen van voorrang. Er vonden een aantal goede gesprekken plaats met inwoners. De oproep aan inwoners in Altena om te melden waar politie en boa’s ingezet moesten worden, leverde 90 meldingen op. Burgemeester Egbert Lichtenberg: “De actie rent a cop, rent a boa is hiermee een groot succes. Het draagt bij aan de zichtbaarheid van politie en boa’s in Altena en is een uitbreiding van de dienstbaarheid. Daarnaast wordt de drempel om te melden lager en draagt het op die manier bij aan het vergroten van de meldingsbereidheid. Inwoners weten wat er speelt in hun buurt en waar inzet van politie of boa wenselijk is. Wij willen inwoners blijven stimuleren om meldingen te maken. Deze actie draagt daar aan bij.”

Ruim de helft van de meldingen ging over verkeerssituaties als te hard rijden, parkeren of het niet toepassen van voorrang op zebrapaden. Politieagent Nabil Bourgou: “Dit is een signaal voor ons als politie en de gemeente, maar zeker ook voor alle inwoners en weggebruikers. Spreek elkaar waar mogelijk aan.” Andere meldingen gingen onder andere over vernieling en vervuiling, hondenpoep, overhangend groen op de stoep en jeugdoverlast.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl