Altena Klimaatagenda zet route uit voor minder CO2-uitstoot

Foto: Redactie
25 juni 2020, 19:00
Verlopen

ALTENA - Met de Klimaatagenda geeft Altena de lokale energietransitie vorm. Hoe gaan we zorgen voor minder CO2-uitstoot en een overgang naar hernieuwbare energiebronnen?

De Klimaatagenda is tot stand gekomen na gesprekken met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Tijdens 2 bijeenkomsten gingen zij met elkaar in gesprek over de energietransitie in Altena. Uit de gesprekken kwam naar voren dat Altena een gemeente is die ‘wordt gekenmerkt door gemeenschapszin, waarbij het ecologische karakter van de gemeente voorop staat en waar veel mensen willen bijdragen om de gemeente op een goede manier door te geven aan toekomstige generaties.’ De deelnemers gaven aan dat zij het belangrijk vinden dat iedere inwoner mee kan praten, dat de energietransitie voor iedereen haalbaar en betaalbaar is en dat we met de acties in de Klimaatagenda zoveel mogelijk de lokale economie versterken.

De acties variëren van lagere leges bij het bouwen van een duurzaam huis, aanleg van klimaatbossen en acties voor zonnepanelen, tot energiecoaches die inwoners adviseren en kortingsacties op energiebesparende producten. Na de zomer gaat Altena aan de slag met de Transitievisie Warmte; een aanpak voor het aardgasvrij maken van huizen en gebouwen. De acties in de Klimaatagenda zijn het resultaat van de gezamenlijke denkkracht van de deelnemers aan de Klimaattafels. Ook plannen waar de gemeente al mee was gestart of samenhangen met andere beleidsopgaven maken deel uit van de Klimaatagenda.

Wethouder Roland van Vugt: “We hebben een prachtig eiland, en we gaan ervoor zorgen dat we dat op een verantwoorde wijze doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. De energie rond de klimaattafels was geweldig en geeft aan dat het thema duurzaamheid leeft in Altena. De uitkomsten hebben we een plek gegeven in deze agenda verwoord in zo’n 40 acties. Hiermee zetten we forse stappen op weg naar een duurzaam Altena. De klimaatagenda heeft de ambitie van onze gemeenschap te zijn en niet alleen van de gemeente.” De gemeenteraad bespreekt de Klimaatagenda nog. Het is nog niet duidelijk wanneer het onderwerp op de agenda staat.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl