Coronatijd kost gemeente tot nu €424.000,-

Foto: Redactie
25 juni 2020, 16:27
Verlopen

ALTENA - De coronatijd heeft Altena tot nu toe 424.000 euro gekost. Deze kosten betreffen de middellange termijn maatregelen. Het college kondigt wederom nieuwe (financiële) maatregelen aan om de samenleving zo goed mogelijk te ondersteunen in deze corona-periode.

Ook is een terugblik opgesteld over de inzet van de gemeentelijke organisatie tussen 29 februari (patiënt zero) en 1 juni. De gemeente hecht veel waarde aan de dorpshuizen en andere sociaal culturele accommodaties en de belangrijke functie die zij in de dorpen vervullen. Samen met de besturen en exploitanten van dorpshuizen en culturele voorzieningen worden de gevolgen van de coronacrisis gevolgd en wordt proactief meegedacht en overlegd over oplossingen. Zo wordt de huur over de lockdown-periode kwijtgescholden. Kosten € 24.000,-.

Organisatoren van evenementen hoeven de subsidie niet terug te betalen

De afgelopen maanden maart tot en met mei zijn al 40 evenementen in Altena geannuleerd en voor de komende maanden gaan nog eens 60 evenementen niet door. Slechts enkele evenementen zijn verplaatst naar later dit jaar. Mogelijk biedt de versoepeling die op 24 juni is aangekondigd, nieuwe kansen.

In principe is met de organisatoren afgesproken dat zij zoveel mogelijk proberen door te schuiven naar volgend jaar. De uitbetaalde subsidies hoeven niet te worden terugbetaald en kunnen volgend jaar worden ingezet. Kosten € 7.000,-.

Extra aandacht voor onze jongeren

Burgemeester Lichtenberg: “Er zijn verschillende signalen, en in landelijke analyses wordt dat ook bevestigd, dat dit voor onze jongeren tussen de 16 en 21 jaar een moeilijke periode is. Een groot aantal van hen ondervindt op lange termijn grote en vooral ook blijvende gevolgen van deze crisis. Ze missen belangrijke lifestyle events zoals eindejaarsfeestjes, diploma-uitreikingen et cetera. Dat halen zij nooit meer in. Ze missen ook de “nabijheid” van vrienden en vriendinnen in de anderhalve meters-samenleving. Ook hun toekomstperspectief is veranderd. Als college willen wij daar in overleg met onze jongerenraad nadrukkelijk aandacht voor hebben.”

Sporten

Sportverenigingen en sportscholen zijn ook noodgedwongen gesloten of gesloten geweest. Met de verenigingen en de exploitanten van de sporthallen en zwembaden is vanaf de lockdown intensief contact onderhouden en gesproken over oplossingsrichtingen.

Een groot deel van de sportclubs betaalt huur voor de accommodaties aan de gemeente. Dat geldt zowel voor de binnenaccommodaties als voor de sportvelden. Wanneer verenigingen geen gebruik hebben kunnen maken van de accommodatie die zij van de gemeente huren, wordt er voor deze periode geen huur in rekening gebracht. Met alle drie de zwembadbesturen is afgesproken dat na de zomerperiode wordt gekeken naar de gevolgen van deze crisis. Kosten: € 257.500,- (inclusief reservering voor de zwembaden).

Stimulering van de economie: er wordt veel maatwerk geleverd

De accountmanagers bedrijven hebben intensief contact met de ondernemers. Naast het uit voeren van alle landelijke maatregelen die zijn ontwikkeld, is er ruim aandacht voor bijvoorbeeld het versnellen van procedures, naar voren halen van aanbestedingen, verlenen van vrijstellingen en het ondersteunen van nieuwe initiatieven.

De zorgverlening wordt zo goed mogelijk gecontinueerd

Samen met alle (contract)partners is de zorgverlening op alle terreinen zo goed als mogelijk was gewoon doorgegaan. De uitvoering van de WMO, de jeugdhulp, de hulp bij het huishouden en alle andere vormen van zorgverlening zijn, in sommige gevallen met aanpassingen, gecontinueerd.

Burgemeester Lichtenberg: “Naast de jongeren hebben natuurlijk al onze inwoners te maken gekregen met de gevolgen van deze crisis. De inwoners die zelf, of hun naasten, gezondheidsproblemen hebben gekend of mogelijk zelfs zijn overleden, zijn het zwaarst getroffen. Maar niemand is ontkomen aan corona. Met dit overzicht brengen wij in beeld hoe wij als gemeentebestuur en ambtelijke organisatie ons uiterste best hebben gedaan, de gevolgen voor iedereen te beperken. Dit is nog maar een tussenstand. Corona is nog niet voorbij; en dat geldt ook voor onze inzet.”

In totaal heeft de gemeente tot nu toe € 424.00,- uitgegeven aan de ondersteuning van inwoners en bedrijven in deze coronaperiode. De verwachting is dat deels wordt gecompenseerd door het Rijk.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl