Reactie college op plan van aanpak alcohol en drugs

Foto: Archief
25 oktober 2020, 20:44
Verlopen

ALTENA - Naar aanleiding van een brief van de Jongerenraad Going4Altena heeft het college van de gemeente Altena nu gereageerd op de voortgang van het actieplan preventie en aanpak alcohol en drugs.

Begin 2020 is een actieplan alcohol en drugs opgesteld. De afgelopen periode zijn er verschillende acties uit het actieplan uitgevoerd, waaronder voorlichting op scholen om de weerbaarheid te vergroten met het LEV-project. Dit project loopt nu op de helft van de scholen binnen gemeente Altena.

Het college geeft nu ook aan dat de planning richting de gemeenteraad en jongerenraad hierbij niet is behaald. Het college gaat nu de jongerenraad en de gemeenteraad daarom tweemaal per jaar informeren over de voortgang. Daarnaast wordt uiterlijk april 2021 een werkbezoek of een bijeenkomst met experts georganiseerd. Het college zet in op concrete acties om het gebruik en de negatieve effecten te verminderen. Tegelijk stelt ze een beleidsplan op waarmee de kaders voor de meerjarige aanpak worden vastgesteld.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl