Impact corona op Altena in feiten en cijfers

Foto: RIVM
4 december 2020, 19:54
Verlopen

ALTENA - Bijna nergens anders in Nederland stijgt het aantal coronabesmettingen harder dan in Altena. Op diverse vlakken is de financiële impact, naast de steun vanuit Rijksoverheid voor ondernemers, gestegen tot ruim 1 miljoen euro.

Tot en met 4 december zijn er in totaal 2.163 mensen geregistreerd met het coronavirus, het werkelijke aantal ligt hoger omdat niet iedereen zich laat testen bij klachten. Dit heeft geleid tot 49 ziekenhuisopnamen, 37 mensen zijn aan het Covid-19 virus overleden. De stijging in het aantal besmettingen zet nog steeds fors door, in de afgelopen 7 dagen zijn 289 mensen besmet geraakt. Dit is de grootste stijging tot nu toe op 1 week na.

De financiële impact van het coronavirus is ook groot in de gemeente Altena. Naast de steun vanuit Rijksoverheid overstijgen de kosten inmiddels ruim het miljoen. In dit bedrag zitten enkele geraamde kosten voor onder andere het zwembad in Andel. Het exploitatietekort moet nog worden berekend waarmee het totale bedrag over het jaar 2020 waarschijnlijk fors hoger uit zal vallen.

Ondernemers

Ruim 1.100 ondernemers uit Altena hebben een beroep gedaan op de diverse steunmaatregelen van de overheid. Er zijn geen extra verzoeken geweest voor aanvullende steun vanuit de gemeente anders dan enkele vragen vanuit de horecasector over de huur van panden in eigendom van de gemeente Altena.

De detailhandel is waar mogelijk ondersteuning geboden door veilig winkelen mogelijk te maken en er zijn richtlijnen gemaakt voor gastvrij winkelen tijdens de feestdagen. Voor de horecaondernemers is er in navolging van de regeling in de zomer voor ruimere terrassen een richtlijn in de maak voor het inrichten van winterterrassen zodra de maatregelen dit toelaten.

Accommodaties en sport

Alle exploitanten van dorpshuizen, MFA’s, binnensport- en sociaal culturele centra ervaren ernstige financiële gevolgen van de coronamaatregelen door het wegvallen van huur- en horeca inkomsten. In de eerste periode van maart tot en met mei is voor ruim €20.000,- aan huur kwijtgescholden aan vijf exploitanten van dorpshuizen.

Aan sportaccommodaties is voor ruim €600.000,- aan huurpenningen opgeschort, €400.000,- daarvan is afkomstig van de opschorting van de huur van het binnenzwembad in Andel. Voor de buitenzwembaden is een exploitatietekort te verwachten tot €50.000,-, voor AquaAltena is dit nog niet bekend. De buitensport accommodaties lijken zich goed te redden, hier worden geen tekorten verwacht.

Aan sportverenigingen is huurcompensatie verleend voor een bedrag van ruim €54.000,-, deze kosten worden volledig gedragen door de landelijke overheid.

Cultuur en evenementen

In totaal hebben 9 culturele instellingen zich gemeld bij de gemeente Altena voor compensatie als gevolg van de coronacrisis. Het betreft hier vooral de grotere instellingen en enkele muziekverenigingen. Door derving van inkomsten en extra gemaakte kosten betreft dit een bedrag geraamd op €250.000,-.

Vrijwel alle evenementen en activiteiten zijn sinds het begin van de coronacrisis afgelast. Het betreft hier 106 vergunningsplichtige evenementen en 100 kleinere evenementen en activiteiten waar alleen een meldingsplicht voor nodig is. Verstrekte subsidies mocht men veelal behouden en inzetten voor het evenement wanneer dit wel weer mogelijk is.

Zorg, onderwijs en kinderopvang

Een aantal zorgaanbieders heeft de dagbesteding tijdelijk moeten sluiten, met name in de eerste golf. Hiervoor is vervangende dienstverlening aangeboden, bijvoorbeeld via videobellen of huisbezoeken. De dienstverlening op het gebied van welzijn is grotendeels gewoon doorgelopen, uitgezonderd groepsbijeenkomsten, ook als gevolg van sluiten van accommodaties.

Bij het maatschappelijk werk worden meer psychosociale problemen gemeld, vermoedelijk mede als gevolg van corona. De GGZ meldt juist veel uitval van ambulante zorg, vooral in de eerste golf. In een aantal verpleeghuizen en zorginstellingen in de gehandicaptensector is er sprake van veel coronabesmettingen.

De sluiting van de kinderopvang ten tijde van het begin van de crisis, het inrichten van noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen en het alternatief aanbieden van onderwijs neemt ongeveer €27.000,- aan kosten met zich mee.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl