Ondertekening prestatieafspraken wonen

Foto: Redactie
7 januari 2021, 18:16
Verlopen

ALTENA - Gemeente Altena, woningcorporaties Woonstichting Land van Altena en BazaltWonen en de huurdersverenigingen hebben hun handtekening geplaatst onder de jaarlijkse prestatieafspraken. Hierin staat welke speerpunten bijzondere aandacht krijgen van deze partijen in het nieuwe jaar.

Eén van de speerpunten is het vaststellen van een nieuwe woonvisie. Dat proces is al een tijd in volle gang en wordt in 2021 afgerond. Ook zoeken de gemeente en de corporaties naar nieuwe mogelijkheden en willen ze bestaande mogelijkheden benutten voor vlotte realisatie van nieuwe sociale huurwoningen in kernen waar daar vraag naar is. Daarnaast wordt er ingezet op duurzaamheid zowel bij het bouwen van nieuwe woningen als het verduurzamen van huidige huurwoningen. Ook het vergroenen van de omgeving wordt hierbij meegenomen. Wethouder Hans Tanis: “We gaan komend jaar verder met het realiseren van nieuwe bouwprojecten in kernen waar niet veel gebouwd is. Het is goed dat er nieuwe sociale huurwoningen bijkomen. Het is vanzelfsprekend dat wij als partijen ook vol inzetten op duurzaamheid.”

Wat betreft de opvang van kwetsbare en urgente doelgroepen is afgesproken om goed te monitoren om een goed beeld te krijgen naar wat nodig en mogelijk is. Hierbij wordt ook ingezet op regionale samenwerking. Tot slot moet er in 2021 een gezamenlijke leefbaarheidsagenda komen waarbij er gekeken wordt wat er nodig is om de leefbaarheid in de kernen in Altenate vergroten. Oud directeur-bestuurder van Woonservice Meander Willem Bijl: “Zoals ieder jaar maken we deze afspraken als goede samenwerkingspartners. In 2021 gaan we als Bazalt Wonen, samen met onze huurdersorganisaties, de gemeente Altena en onze collega corporatie Woningstichting Land van Altena aan de slag om deze ambities voor 2021 waar te maken.”

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl