Wethouders benoemd en kritiek van oppositie over bestuursakkoord

Foto: Sander van Strien
31 mei 2022, 22:55
Verlopen

ALTENA - Jade Buchholtz en René Roovers van CDA Altena en René Hoegee van AltenaLokaal zijn door het centraal stembureau voorgedragen als opvolgend raadsleden.

Zij nemen de zetels in van Roland van Vugt, Wendy van Ooijen en Shah Sheikkariem. Zij hebben tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond 31 mei voldoende stemmen gekregen van de gemeenteraad om de functie te aanvaarden. Hierdoor zijn zij niet langer lid zijn van de gemeenteraad. De partijen die hiermee een gemeenteraadslid verliezen mogen daarom een opvolgend raadslid benoemen.

Buchholtz, Hoegee en Roovers worden voorgedragen op basis van de vastgestelde volgorde van de uitslag van de verkiezingen. Wethouders van buiten, Hans Tanis voor SGP Altena en Anneloes van Hunnink namens Progressief Altena, zijn dinsdagavond eveneens benoemd tot wethouders in de gemeente Altena. Omdat zijn niet woonachtig zijn in de gemeente werd ook voor een periode van een jaar ontheffing verleend om wethouder te zijn niet woonachtig in Altena.

Dezelfde raadsvergadering was er ook ruimte voor debat over het bestuursakkoord. Vooral vanuit de oppositie, of de ‘niet coalitiepartijen’ zoals Arno Bouman (CDA) het noemde, was er kritiek. Fractievoorzitter van de ChristenUnie Anne Duizer richtte zijn pijlen op de zichtbaarheid van de gemeente in de kernen. Ook wees hij erop dat de ondernemers niet alleen uit Werkendam komen, maar uit heel Altena. In het hoofdstuk duurzaamheid merkte Duizer op dat het vooral over het verduurzamen van het gemeentehuis gaat.

Pim Bouman van de VVD koppelde het bestuursakkoord aan de begroting van 2022 die eerder al is vastgesteld door de gemeenteraad. Hij noemde het een samenvatting van dat document. Ook miste hij inbreng van de VVD op het gebeid van bestrijding van drugs en criminaliteit.

De nieuwe oppositiepartij Vrije Volkspartij Altena had kritiek op dat de kandidaat wethouders van SGP en Progressief Altena van buiten Altena komen. Zij willen voor het komende jaar instemmen met de vrijstelling met betrekking tot de woonplaats, maar roept andere partijen op ook kritisch na te denken bij een volgende verlening. Zowel wethouder Tanis (SGP) als Van Hunnink (Progressief Altena) geven aan niet van plan te zijn te verhuizen naar de gemeente Altena.

Nu de wethouders zijn benoemd en de raad weer compleet is, kan het werk voor de komende vier jaar beginnen.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl