Voorgenomen ecologische maatregelen Afgedamde Maas

Foto: Archief
28 juni 2022, 16:59
Verlopen

REGIO - Ingenieursbureau Arcadis heeft in opdracht van Rijkswaterstaat ontwerpen gemaakt voor ecologische verbeterpunten bij de Afgedamde Maas. Het gaat om locaties in de Doornwaard, Poederoijense Waard en Slijkwellsche Waard.

In deze ontwerpen is zoveel mogelijk rekening gehouden met wensen van direct betrokken partijen als grondeigenaren, het waterschap en de gemeente. Naar verwachting worden in het voorjaar van 2023 de benodigde vergunningen ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen dan eventueel een zienswijze indienen. Rijkswaterstaat werkt sinds 2010 aan het ecologisch herstel van de grote rivieren en dus ook de Maas. Het waterleven in en langs de rivier is de afgelopen eeuwen namelijk flink achteruit gegaan door allerlei menselijke ingrepen.

Een belangrijke basis voor de herstelmaatregelen is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Daarin staan bindende afspraken om onze oppervlakte- en grondwateren weer in goede toestand terug te brengen. De uitvoering van de KRW loopt nog door tot en met 2027. Ingenieursbureau Arcadis heeft voor Rijkswaterstaat de beoogde ingrepen bij de Afgedamde Maas onderzocht op haalbaarheid. Het doel is om in de drie doelgebieden de variatie aan groeiplaatsen voor water- en oeverplanten en leefgebieden voor vis en macrofauna te vergroten.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl