Gemeente Altena in gesprek met provincie voor aanpassingen Kromme Nol

Foto: Sander van Strien
10 juli 2022, 10:43
Verlopen

WIJK EN AALBURG - De gemeente Altena gaat in gesprek met de provincie over aanpassingen aan de Kromme Nol ter hoogte van de N283.

Volgens onderzoek zijn met name de complexiteit, samenkomst van meerdere verkeersstromen en de combinatie van kruispunt en rotonde op korte afstand oorzaak voor de kwetsbaarheid van deze schakel in de verkeersafwikkeling. Om de wachtrijvorming vanuit het zuiden bij de rotonde Kromme Nol tegen te gaan zijn, naast een aantal korte termijn oplossingen, drie structurele oplossingsmogelijkheden bekeken.

De aanpassing van de bestaande rotonde tot een ‘turborotonde’ al dan niet met bypass lijkt het grootste oplossende vermogen te hebben. De komende periode wordt in overleg met de provincie bezien voor welke variant definitief wordt gekozen waarna deze wordt uitgewerkt. Naar verwachting wordt door de provincie Noord-Brabant in oktober/november een definitieve keuze gemaakt voor de te realiseren oplossing. Voorjaar 2023 vindt de voorbereiding plaats waarna uiterlijk voorjaar 2024 met de uitvoering kan worden gestart.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl