Begroting Altena: Voortborduren op bestaand beleid

Foto: Redactie
6 oktober 2022, 18:05
Verlopen

ALMKERK - Wethouder financiën, Hans Tanis, heeft donderdag 6 oktober de begroting voor de komende collegeperiode aangeboden aan de gemeenteraad. In de sluitende begroting is er volgens de wethouder ruimte om de ambities van het bestuursakkoord uit te voeren.

‘Het aanbieden van een sluitende begroting is in deze tijd niet vanzelfsprekend’, aldus Tanis. Er wordt een investering gedaan van 8 miljoen euro tot 2026 om nieuw beleid uit het bestuursakkoord uit te voeren. Om alles betaalbaar te houden worden de lokale lasten wel verhoogd. Zo stijgt de onroerendezaakbelasting met 5 procent. De rioolheffing stijgt minder hard, deze heeft het college weten te beperken tot een stijging van 2%. De gemeente Altena heeft een reserve van 20 miljoen euro. Die reserves zijn nodig om een risico van 10 miljoen euro van mogelijke tegenvallers te dekken.

De gemeente Altena gaat met geld uit de begroting onderzoeken waar er 3000 extra woningen kunnen worden gebouwd. Dit is een ambitie uit het bestuursakkoord. Bij de bouw van woningen blijft het niet, ook zullen er nieuwe scholen moeten komen. De kernen Genderen, Veen en Wijk en Aalburg staan op de planning voor nieuwe scholen voor 2025.

Sinds de start van de gemeente Altena is er veel kritiek op de dienstverlening vanuit de gemeente Altena. Wethouder Tanis: ‘De kwantiteit van de dienstverlening moet omhoog. Dit gaat 2 miljoen euro kosten’. Dat geld gaat ook naar kwalitatieve ontwikkeling, hoeveel is nog niet duidelijk. De gemeente heeft intern een ‘Altena Academie’ om interne opleidingen te voorzien, maar er worden ook externe bedrijven ingehuurd om de dienstverlening te verbeteren.

Een andere kostenpost is die van de openbare ruimte. Er gaat meer geld naar de kwaliteit van openbaar gebied, zoals speeltoestellen maar ook onderhoud van wegen en onderhoud van plantsoenen. De gemeente trekt hier 3 miljoen euro voor uit verspreid over de komende jaren. Ook het onderhoud van de Noordwaard, wat voorheen in handen van Rijkswaterstaat was, ligt nu bij de gemeente.

In deze onzekere tijden op financieel gebied gaat de gemeente Altena investeren in vroegsignalering binnen kwetsbare groepen. Er is een bedrag van 700.000 euro dat naar instanties gaat om de vroegsignalering te verbeteren. Het doel hiervan is dat mensen eerder bij hulpinstanties terecht komen.

De begroting wordt vanaf 11 oktober behandeld door de gemeenteraad.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl