Waterschap Rivierenland geeft dijkhellingen uit

Foto: Waterschap Rivierenland
19 oktober 2022, 10:47
Verlopen

REGIO - Op de dijken langs de grote rivieren geeft Waterschap Rivierenland komend jaar 275 hectare aan dijkpercelen uit. Deze percelen zijn te gebruiken voor het winnen van gras.

Waterschap Rivierenland werkt op de dijk met aandacht voor de natuur. Nieuwe ecologische werkprotocollen helpen agrariërs en aannemers daarbij. Sinds 2021 geldt voor het eerst in het hele gebied: eerder maaien en over een langere periode. Zo bwordt flora en fauna altijd een vlucht- en verblijfplaats geboden op de dijk. De eerste maaironde vindt plaats in twee fasen: eerst tussen 1 en 20 mei de helft (binnen- of buitentalud, op basis van ecologisch advies), zes weken later de andere helft. De tweede maaironde is tussen 15 augustus en 1 oktober. Hierbij wordt al het gras op de dijken in één keer gemaaid.

De dijkpercelen worden uitgegeven op 14 en 21 november 2022. De uitgifte van dijkpercelen gebeurt met een overeenkomst voor 1 of 2 jaar. De economisch meest gunstige inschrijver krijgt het traject toegewezen. Bij gelijke inschrijving gaan de belastingplichtigen voor Waterschap Rivierenland voor. Bij meer geschikte en gelijkwaardige kandidaten vindt de gunning via loting plaats. Inschrijven kan alleen via het digitale platform van Negometrix. Andere inschrijvingen worden niet in behandeling genomen. Ze worden ongeldig verklaard. Kijk op www.waterschaprivierenland.nl/dijkpercelen of mail naar servicedeskgrondzaken@wsrl.nl.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl