AltenaLokaal of restanten NATO-brug als erfgoed behouden blijven

Foto: Archief
29 november 2022, 21:17
Verlopen

SLEEUWIJK - De AltenaLokaal-fractie is door verschillende bewoners van Sleeuwijk benaderd met vragen over de betonnen oplegpunten van de NATO-brug in de griend van Sleeuwijk.

Deze betonnen constructies zijn gebouwd om een baileybrug aan te kunnen brengen. Deze brug had als doel om bij een inval vanuit het Oostblok het NATO-leger snel achter de grote rivieren te kunnen laten terugtrekken. De oplegpunten aan de Sleeuwijkse zijde zijn nog aanwezig, maar inmiddels grotendeels overgroeid.

Ten tijde van de voormalige gemeente Werkendam is reeds een aanvraag gedaan om de betonnen oplegpunten in de Sleeuwijkse griend als militair erfgoed te behouden en op de lijst beschermde erfgoed elementen te laten opnemen. Nu is de vrees dat bij de reconstructie van de A27 en het programma Ruimte voor de rivier dit militair erfgoed alsnog verdwijnt. De fractie van AltenaLokaal wil daarom weten of de reconstructie van de A27 dit militair erfgoed behouden blijft en of de gemeente alsnog bereid is om dit erfgoed een beschermde status te geven.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl