Altena vraagt bedrijven naar huidige en toekomstige bedrijfshuisvesting

Foto: Archief
9 december 2022, 09:37
Verlopen

ALTENA - Gemeente Altena doet onderzoek onder bedrijven naar hun huisvestingsbehoeften en huidige waardering van hun bedrijvenlocaties. Bedrijven worden opgeroepen om voor 24 december een vragenlijst invullen.

Hiermee wil de gemeente onder andere meer inzicht krijgen in de actuele ruimtebehoefte om gerichter plannen te maken voor de toekomst. Wethouder Hans Tanis: “We weten dat er veel meer vraag naar huisvestingslocaties voor bedrijven is, dan er locaties beschikbaar zijn. Met dit onderzoek willen we de behoefte actualiseren en preciezer in kaart brengen. We kunnen dan gerichter in gesprek met de gemeenteraad en provincie en aan de slag met oplossingsrichtingen. Ik roep ondernemers op de vragenlijst in te vullen. Hoe meer het is ingevuld, hoe vollediger beeld wij krijgen en hoe gerichter wij aan de slag kunnen.”

De vragenlijst gaat niet alleen over de toekomstplannen van bedrijven zoals hun wensen voor uitbreiding of verplaatsing. De gemeente wil ook graag weten hoe de huidige bedrijfshuisvesting wordt gewaardeerd op gebieden als ruimtegebruik, bereikbaarheid en veiligheid. Ook aspecten als energie en klimaat komen aan bod. De resultaten van de enquête gaat de gemeente gebruiken om een Agenda Bedrijventerreinen op te stellen. Deze agenda benoemt de toekomstige opgaven voor bedrijfshuisvesting en bedrijventerreinen en werkt daaraan gekoppelde acties voor de komende jaren uit. Dit gaat dan over hoeveel en waar er uitbreiding van bedrijventerreinen nodig is in de toekomst. Maar ook welke acties nodig zijn om de kwaliteit van bestaande bedrijventerreinen te waarborgen. De vragenlijst is in te vullen via altena.bro.nl.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl