Tweede Kamerlid Derk Boswijk bezoekt De Hoeve in Wijk en Aalburg

Foto: Aangeleverd
6 februari 2023, 15:41
Verlopen

WIJK EN AALBURG - In Wijk en Aalburg ontmoette CDA Altena op vrijdag 3 februari Tweede Kamerlid Derk Boswijk. Hij is CDA-woordvoerder Landbouw en Defensie in de tweede Kamer. Hij sprak met CDA Altena over de actuele thema’s in de landbouw en de komende Provinciale en Waterschapsverkiezingen.

Plaats van ontmoeting was het gemengde bedrijf De Hoeve dat in 2021 de Agrofoodpluim ontving van de provincie Brabant vanwege haar vernieuwende circulaire concept waarin bodem en diergezondheid -en welzijn centraal staan. Gastheer Jacco Wink sprak zijn zorg uit over het wegvallen van de derogatie en wat dat betekent voor zijn bedrijf. Met zijn bedrijf heeft hij fors geïnvesteerd in een bron gescheiden stalsysteem in combinatie met precisieteelt om maximaal circulair te worden. Maar met de nieuwe regels moet hij zijn waardevolle mineralenstroom gaan afvoeren en daarvoor dure kunstmest gaan aankopen. In de gemeente Altena zijn veel agrarisch ondernemers al lang bezig met duurzaam en toekomstgericht ondernemen en maakten reeds grote stappen in dit transitie proces.

Voor deze voorlopers is onvoldoende aandacht in het beleid dat toch gekenmerkt wordt door complexe en vaak haaks op elkaar staande regelgeving en modellen, vaak ontwikkeld vanuit wantrouwen. De aanwezige CDA-kandidaten voor de Provinciale verkiezingen uit Altena (Jade Bucholtz en Jannick Pelle) en Waterschap Rivierenland (Hannie Visser-Kieboom en Josien Boll) spraken met Derk Boswijk over de kansen van Altena en het belang van behoud van voedselvoorziening, de wateropgaven in Altena, Gebiedsprocessen en de keuzes die CDA daarin wil maken. Naast Derk Boswijk schoof ook Mark Janssen-van Gaal aan, voorzitter van CDA Brabant, tevens wethouder in gemeente Land van Cuijk. Met de gemeente Altena en gemeente Land van Cuijk aan tafel sprak Boswijk met de twee grootste plattelandsgemeentes en tevens grootste CDA-gemeentes in Brabant, over de aandacht die de regio verdient.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl