Beperking vestiging grootschalige logistiek op ongewenste locaties in Noord-Brabant

Foto: Archief
7 maart 2023, 18:32
Verlopen

REGIO - Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben vrijdag een besluit genomen om grootschalige logistieke ontwikkelingen op ongewenste locaties tegen te gaan.

Door dit voorbereidingsbesluit worden grootschalige logistieke ontwikkelingen verboden in heel Noord-Brabant met uitzondering van specifieke locaties waarover provincie en gemeenten regionale afspraken hebben gemaakt. Gemeenten hebben daarmee ook daadwerkelijk instrumenten in handen om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan.

Provincie en gemeenten hebben eind 2021 afgesproken om de ontwikkeling van grootschalige logistiek op ongewenste locaties te beperken. Sindsdien is het beleid voor grootschalige logistiek uitgewerkt in het ontwerp Beleidskader Wonen en Werken en hebben alle betrokken gemeenten zorgvuldig gekeken op welke plekken grootschalige logistiek wel blijft toegestaan en waar niet. Hierover hebben provincie en gemeenten in december 2022 regionale afspraken gemaakt.

Ruimtevraag grootschalige logistiek vraagt om stevig sturen overheden

Gedeputeerde Erik Ronnes van Ruimte. “Ik maak de regio’s een compliment voor de ingewikkelde exercitie die zij hebben gedaan om tot goede keuzes te komen. En ik ben blij dat ook PS met dit voorbereidingsbesluit het gezamenlijke beleid van provincie en regio’s borgen. Nieuwe prognoses over de ruimtebehoefte van bedrijventerreinen onderstrepen ook het belang van het selectieve clusteringsbeleid. De ruimtevraag van grootschalige logistiek bedraagt ongeveer de helft van de totale ruimtevraag aan bedrijventerreinen in Brabant. Dit voorbereidingsbesluit stelt provincie en gemeenten in staat om maximaal te sturen op nieuwe locatieontwikkelingen, zorgvuldig en meervoudig ruimtegebruik, de economische en maatschappelijke meerwaarde van de bedrijven en een zorgvuldige landschappelijke inpassing.”

Onderzoek: één derde bestaande terreinen interessant voor grootschalige logistiek

In opdracht van de provincie heeft Stec Groep in samenwerking met alle regio’s in 2021 onderzoek uitgevoerd naar de vestigings- en herontwikkelingsmogelijkheden voor grootschalige logistiek (meer dan 3 ha) in Brabant. Uit dat onderzoek blijkt dat circa 1/3 van de bedrijventerreinen in Brabant voor de markt interessant is als vestigingslocatie. Bovendien nadert 1/3 van het grootschalig vastgoed op deze bedrijventerreinen het einde van de levensduur. Van deze bedrijventerreinen wordt circa 45 % als ongeschikt of ongewenst beoordeeld voor vestiging of herontwikkeling voor grootschalige logistiek. Het gaat dan bijvoorbeeld om locaties waar niet de juiste infrastructuur aanwezig is voor de verkeersstromen van de bedrijven. Of het zijn plekken die gemeenten liever reserveren voor lokaal midden- en kleinbedrijf. En soms zijn er andere ambities, zoals transformatie naar wonen. Tot nu toe was vestiging van grootschalige logistiek op deze ongewenste locaties mogelijk, met dit voorbereidingsbesluit wordt de vestiging onmogelijk.

‘Oog voor leefbaarheid én economie’

Wethouder Bertje van Stiphout van de gemeente Nuenen, namens de regio Zuidoost-Brabant: “Door vast te leggen op welke bestaande bedrijventerreinen grote logistieke bedrijven zich mogen vestigen, en daarmee dus ook waar dus niet, voeren gemeenten en de provincie samen regie op leefbaarheid en blijft de economische keten in stand. Goed dat we dit als regio’s samen hebben afgesproken en ook goed dat dit nieuwe beleid nu is bekrachtigd.”

‘Blij met instrument’

Wethouder Hans Tanis van de gemeente Altena namens Regio West-Brabant (RWB): “Wij zijn als regio blij met het instrument dat we hiermee in handen hebben om ongewenste grote ontwikkelingen tegen te gaan. Belangrijk is ook dat er afspraken zijn gemaakt om grotere logistieke bedrijven te behouden die al gevestigd zijn en grote waarde hebben voor de regio. Die toegevoegde waarde, bijvoorbeeld in werkgelegenheid, willen we dan ook graag koesteren voor West-Brabant. Gecombineerd met het clusteringsbeleid voor grootschalige logistieke bedrijven, staat er nu een duidelijk beleid om enerzijds ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan, en aan de andere kant geeft het duidelijkheid onder welke voorwaarden en waar, grootschalige logistieke bedrijven wel welkom zijn of kunnen doorgroeien.”

‘Bijdrage aan duurzaam vestigingsklimaat’

Wethouder Frank den Brok van de gemeente Oss namens de regio Noordoost-Brabant: “We zijn een sterke regio als het om logistiek gaat. De regio Oss-Veghel-Den Bosch is zelfs de tweede logistieke hotspot van Nederland. Logistiek, en in het bijzonder XXL-logistiek, is van grote toegevoegde waarde voor andere sterke Brabantse sectoren. Denk aan agrifood, hightech/data/ict en farma. Om de toenemende vraag naar logistieke oplossingen in goede banen te leiden, hebben we in onze regio 12 bedrijventerreinen, bestaande en nieuwe, aangewezen waar XXL-logistiek mogelijk is. Zo kunnen we in Noordoost-Brabant voldoende ruimte blijven bieden aan uitbreiding van bestaande mkb-ondernemingen en aan vestiging van nieuwe bedrijven. Deze stap draagt bij aan een duurzaam en toekomstbestendig vestigingsklimaat in Brabant.”

‘Regie op schaarse ruimte’

Wethouder Bas van der Pol van de gemeente Tilburg, namens de Regio Hart van Brabant: ”Wij zijn erg blij met dit besluit en de samenwerking met de provincie. We willen regie nemen over onze schaarse ruimte, kwaliteit vergroten en bestaande bedrijventerreinen verdichten en verduurzamen. Daarom is het hier, net als voor de andere regio’s, van groot belang om te kunnen sturen op de goede locaties voor duurzame logistiek en ruimte voor MKB.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl