Nestkasten Sleeuwijk een onverminderd groot succes

Foto: Aangeleverd
12 april 2023, 19:33
Verlopen

SLEEUWIJK - Uit controle van de nestkasten in Sleeuwijk blijkt dat 67% van de nestkasten bezet is geweest in 2022. Bij de kool- en pimpelmezen zelfs 84%.

Dat is een afname van ongeveer 6% ten opzichten van 2021. Maar nog altijd een groei van ongeveer 1% ten opzichte van het eerste jaar 2020. Eind 2019 zijn er aan de eikenbomen in Sleeuwijk 96 nestkasten opgehangen. Aan de Rijksstraatweg, Transvaal, Deltaweg, Vlietstraat en Eikenlaan. De nestkasten, vooral voor koolmezen en pimpelmezen, zijn een proefproject voor natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups.

Minder overlast

In de landelijke media en door onderzoekers wordt ook minder overlast gemeld. Landelijk gezien is de plaagdruk vorig jaar afgenomen met 18%. (Nature Today). Onderzoekers stellen dat waar wordt geïnvesteerd in natuurlijke bestrijding de predatie door vogels en roofinsecten toeneemt. Ook parasitering door sluipwespen en sluipvliegen neemt toe waardoor de plaagdruk beheersbaar blijft (Nature Today).

Bestrijding

Op basis van deze gegevens mag worden verondersteld dat dit ook voor Sleeuwijk geldt. Dit is alleen niet met grote zekerheid te zeggen, omdat gemeente Altena de bestrijding van de eikenprocessierups heeft aangepast. Niet langer worden alle eikenbomen in Altena gecontroleerd op de aanwezigheid van eikenprocessierupsen en spinselnesten. Bestrijding vindt alleen plaats op drukbezochte locaties, langs fietsroutes en op locaties waar een verhoogd risico is op contact met de eikenprocessierups.

Een belangrijke oorzaak voor de lagere bezetting van de nestkasten door vogels is te vinden in de weersomstandigheden van afgelopen jaar, een koud voorjaar en een extreem droge en warme zomer. Hierdoor hebben de vogels minder legsels gehad en zijn er minder nestkasten gebruikt.

Groene leefomgeving

Nestkasten alleen zijn niet voldoende om het project tot een echt succes te maken. De vogels en andere bestrijders (insecten en vleermuizen) van de eikenprocessierups zijn gebaat bij een groene leefomgeving met een afwisseling van hoge en lage struiken en veel bloemen. Dit biedt hen voedsel, veiligheid en nestgelegenheid. Daarom is de gemeente Altena met ingang van het voorjaar van 2020 de bermen in Sleeuwijk (hier staan 90% van de eikenbomen van Altena) anders gaan beheren door het inzaaien van wilde bloemen en gefaseerd maaien en afvoeren. Hierdoor komen er meer bloemen tevoorschijn.

Het voorjaar

De komende dagen kunnen de eerste eikenprocessierupsen weer uit het ei kruipen. Dit zal een paar dagen later zijn dan vorig jaar. De rupsen moeten voor hun voedsel nog even wachten op de bladontplooiing van de eik.

Vrijwilligers

Natuurinclusief Altena is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die kunnen helpen bij natuurprojecten en het onderhouden en monitoren van de nestkasten in Sleeuwijk. Mocht dit iets voor u zijn stuur dan een mail naar natuurinclusiefaltena@gmail.com.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl