Bezwaren tegen nieuwe bedrijfsloods en -woning Transito afgewezen

Foto: Archief
1 juli 2023, 19:12
Verlopen

WERKENDAM - Deze week heeft de Raad van State alle bezwaren tegen de bouw van een nieuwe bedrijfsloods en -woning van op- en overslagbedrijf Transito bij de Veerhaven in Werkendam afgewezen.

Het bedrijf wil buitendijks op de plek van een gesloopte betoncentrale gaan bouwen. Twee bewoners van de Sasdijk maakten hiertegen bezwaar. Zij gingen ervan uit dat daar vanwege het beleid Ruimte voor de rivier nooit meer gebouwd mocht worden. In het oude bestemmingsplan stond dit ook per abuis vermeld, maar de gemeente Altena heeft dat hersteld in het nieuwe bestemmingsplan. De nieuwe loods en bedrijfswoning van Transito komt tussen de woningen en de Nieuwe Merwede te staan.

De gemeente beargumenteerde dat de Raad van State al in heel veel uitspraken heeft bepaald dat niemand in Nederland eeuwig recht op vrij uitzicht heeft. Bovendien heeft Transito na overleg met omwonenden de bouwhoogte van 10 naar 8,7 meter verlaagd. Die verlaging was voor de Raad van State een belangrijke reden om de bezwaren van de Werkendammers af te wijzen. Bovendien heeft Rijkswaterstaat al een watervergunning verleend voor de nieuwbouw. Dat betekent dat er op het punt van ruimte voor de rivier geen probleem is.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl