Uitvoeringsprogramma Vestingagenda Woudrichem

Foto: Archief
7 juli 2023, 19:50
Verlopen

WOUDRICHEM - Samen met bewoners, ondernemers, VVV Biesboschlinie en andere partijen in de vesting Woudrichem is in 2022 de ‘Vestingagenda Woudrichem’ opgesteld.

De vestingagenda brengt ontwikkelingen, wensen en ideeën die in de vesting leven samen. Nu is op basis hiervan een uitvoeringsprogramma opgesteld. De vestingagenda richt zich op historie, leefbaarheid, levendigheid en toegankelijkheid. Het uitvoeringsprogramma is het vervolg hierop. Het bevat acties, projecten en haalbaarheidsonderzoeken, die verschillende partijen in de vesting van plan zijn de komende jaren te onderzoeken of uit te voeren. Het uitvoeringsprogramma is in samenspraak gemaakt en de afspraak is om ook de uitvoering samen te doen. Via een werkgroep zijn er in meerdere sessies ideeën en projecten van de betrokken partijen verzameld. Er is onderscheid gemaakt in grotere en kleinere acties en projecten.

In de jaren 2023 tot 2028 wordt met de acties en projecten gestart. Enkele grotere projecten of acties met een structureel karakter hebben een langere doorlooptijd. Voor de uitvoering is een organisatie bedacht met een gemeentelijke regisseur die de voortgang bewaakt en een werkgroep met betrokkenen vanuit de vesting.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl