Controle op onderhoud sloten start op 1 november

Foto: Aangeleverd
28 oktober 2023, 05:49
Verlopen

REGIO - Op 1 november start Waterschap Rivierenland met de controle op het onderhoud van sloten in het rivierengebied.

In deze ‘schouw watergangen’ bekijken medewerkers van Waterschap Rivierenland of onderhoud is uitgevoerd door eigenaren van grond die grenst aan sloten. In Altena start de schouw op 1 december. Sloten zijn belangrijk voor het waterbeheer in het rivierengebied. In de natte winter voert een sloot het teveel aan water af. Voldoende doorstroming helpt de waterhuishouding en de waterkwaliteit. Een sloot is ook het leefgebied van flora en fauna. Daarom mag buiten het doorstroomprofiel begroeiing blijven staan, zo lang het water niet wordt belemmerd.

Eigenaren moeten zorgen dat het doorstroomprofiel van de sloot en duikers vrij is van planten, vuil en andere materialen. Ook schade aan oevers of taluds moet zijn hersteld. Is het onderhoud niet op orde, dan volgen een waarschuwing en een herschouw. Is het onderhoud dan nog niet op orde, dan voert het waterschap het uit op kosten van de eigenaar. Bekijk de uitleg en video’s op www.wsrl.nl/schouw-watergangen.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl