Gemeenteraad stelt criteria vast voor asielopvang in Altena

Foto: Archief
28 oktober 2023, 13:43
Verlopen

ALTENA - De gemeenteraad heeft dinsdagmiddag de criteria vastgesteld waaraan asielopvang in de gemeente Altena moet voldoen.

In de komende 3 tot 5 jaar moet de gemeente Altena, volgens de huidige maximale prognose, minstens 212 asielzoekers opvangen. Het college kan nu op basis van de vastgestelde criteria op zoek gaan naar de meest geschikte locaties binnen de gemeentegrenzen. Het is bepaald dat de locaties die worden aangewezen voor asielopvang geschikt moeten zijn voor minimaal 50 en maximaal 150 personen. Eerder stond in het raadsvoorstel een maximum van tweehonderd personen vermeld, maar dit werd bijgesteld naar 150 door een aangenomen amendement van de VVD.

Uit een enquête onder de inwoners van Altena bleek dat de meerderheid de voorkeur geeft aan drie kleine locaties voor asielopvang, bij voorkeur in bestaande leegstaande gebouwen.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl