Bodycam-pilot voor BOA’s in gemeente Altena

Foto: Sander van Strien
19 januari 2024, 14:11
Verlopen

ALTENA - Om de veiligheid van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) te waarborgen, kondigt de gemeente Altena aan dat ze dit jaar van start gaat met een pilot waarbij boa's worden uitgerust met bodycams.

Een bodycam is een kleine draagbare camera die aan het uniform is bevestigd. Het doel van deze camera is om de veiligheid van de boa’s tijdens hun werk te vergroten. De boa’s activeren de camera alleen wanneer ze zich onveilig voelen of wanneer een situatie dreigt te escaleren. Deze aankondiging volgt op schriftelijke vragen van CDA-raadsleden Josien Boll en Otto van Breugel die recentelijk bezorgdheid hadden geuit over de veiligheid van boa’s bij de uitvoering van hun taken. Uit de antwoorden op de gestelde vragen blijkt dat boa’s in Altena regelmatig te maken hebben met intimidatie en agressie tijdens de uitoefening van hun functie.

Bodycams worden gezien als een goed middels om (gedeeltelijk) te voorkomen dat dergelijke incidenten plaatsvinden. Bovendien kunnen de opgenomen beelden dienen als bewijsmateriaal bij aangiften van mogelijke strafbare feiten en helpen bij het identificeren en aanpakken van daders. De gemeente Altena wil snel handelen en zal beginnen met het opstellen van een protocol en werkwijze met betrekking tot het gebruik van bodycams. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de juridische consequenties van het gebruik van deze apparaten en de opnames die daaruit voortvloeien. Door nauw samen te werken met en te leren van andere gemeenten in de regio streeft Altena ernaar om medio 2024 daadwerkelijk te beginnen met het gebruik van bodycams door boa’s.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl