Bevers blijven grootste risico voor dijken rivierengebied

Foto: Waterschap Rivierenland
22 januari 2024, 17:09
Verlopen

REGIO - Bevers die gaten graven, blijven het belangrijkste risico voor de dijken langs grote rivieren als Maas, Waal en Neder-Rijn. Dat blijkt uit de nieuwe veiligheidsrapportage over dijken in het rivierengebied. Andere risico’s zijn goed beheersbaar, bijvoorbeeld tijdens dijkversterkingen.

Het waterschap beheert 507 kilometer aan primaire keringen, de dijken langs de grote rivieren waarachter ongeveer een miljoen Nederlanders veilig wonen en werken. Voor de rapportage toetste het waterschap de dijken aan de nieuwste normen voor veiligheid: die gelden al vandaag, maar richten zich op ontwikkelingen zoals die in 2050 verwacht worden. Voor bevolkingsgroei, economische groei en klimaatverandering. De resultaten laten zien dat de meeste van onze dijken nu niet klaar zijn voor de toekomst. Dat is geen verrassing, het is precies waarom Waterschap Rivierenland een groot aandeel heeft in het landelijke hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Er werden ook 102 kunstwerken in de dijk beoordeeld, zoals gemalen en sluizen. Waar tekortkomingen waren, worden die opgelost. In 2023 was geen sprake van droogte. Andere weersextremen deden zich pas in de laatste weken van het jaar voor: opeenvolgende hoogwaters op de grote rivieren vielen samen met Storm Pia en springvloed. Ook 2024 begon met nieuwe hoogwatergolven. Risico’s die daarbij ontstonden, bijvoorbeeld door erosie of graverij, waren goed beheersbaar. Graverij door bevers vormt nog steeds een moeilijk te beheersen risico. In 2023 is extra ingezet op coördinatie en op nieuwe inspecties door collega’s van Muskusrattenbeheer. Dat leidt tot extra vondsten en maatregelen. Net als voorgaande jaren blijkt dat de dijken van Waterschap Rivierenland veilig zijn. De organisatie van het dijkbeheer is op orde, op een stabiel en voldoende niveau.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl