Turborotonde bij Kromme Nol in Wijk en Aalburg gaat zorgen voor betere verkeersveiligheid en doorstroming

Foto: Archief
5 april 2024, 16:36
Verlopen

WIJK EN AALBURG - Gemeente Altena werkt samen met de provincie Noord-Brabant aan de verbetering van de verkeersveiligheid en doorstroming van het knelpunt Kromme Nol in Wijk en Aalburg.

Na onderzoek is een ‘turborotonde’ met meerdere rijstroken en veilige fietsoversteekplaatsen een realistische oplossingsrichting die nader wordt uitgewerkt. Inwoners, de gemeenteraad en Statenleden vragen regelmatig aandacht voor de verkeersveiligheid en bereikbaarheid op het knelpunt Kromme Nol in Wijk en Aalburg. Het knelpunt bestaat uit twee kruispunten: de rotonde zelf en de ten westen van de rotonde gelegen aansluiting richting De Kromme Nol. Veel verschillende verkeersdeelnemers zoals fietsers, voetgangers, landbouw- en vrachtverkeer kruisen elkaar op de rotonde en naastgelegen kruispunt. Dit levert soms gevaarlijke situaties op wat vraagt om een oplossing.

Turborotonde beste oplossing

Na diverse onderzoeken is er één kansrijke oplossingsrichting naar voren gekomen in de vorm van een zogenaamde turborotonde. De rotonde heeft meerdere rijstroken wat voor een betere doorstroming van verkeer zorgt en filevorming vermindert. Deze rotonde zal er ook voor zorgen dat de drukte die op het naastgelegen kruispunt Kromme Nol tot verkeersveiligheidsproblemen leidt, grotendeels verdwijnt en het fiets- en autoverkeer hier veiliger kan oversteken. Ook neemt het sluipverkeer met verkeersveiligheidsrisico’s ten zuiden van de Bergsche Maas af doordat de wachtrijvorming op de N267 afneemt. Eerst volgen nog enkele noodzakelijke onderzoeken waarna eind 2024 het plan wordt gepresenteerd aan omwonenden. De realisatie start in het laatste kwartaal van 2025.

Wethouder Hans Tanis: “Deze turborotonde draagt bij aan onze doelstellingen voor een gemeente waar we met elkaar op een veilige manier aan het verkeer deel kunnen nemen. Ik ben oprecht blij met deze stap in dit langlopende dossier. Een stap die we samen met provincie Noord-Brabant hebben gezet. Ik heb alle vertrouwen in deze toekomstbestendige oplossing waarbij we ook zorgen voor minder drukte en files op de weg.”

Kruising N283 – Kromme Nol ook aangepakt

De kruising N283 met de Kromme Nol en de Parallelweg wordt in 2026 ook aangepakt. Op dit moment steken in verschillende richtingen en op verschillende locaties auto’s en fietsers over. In het ontwerp is midden op het kruispunt ruimte gerealiseerd zodat gefaseerd overgestoken kan worden door automobilisten. Ook worden de fietspaden herkenbaarder ingericht met rood asfalt en krijgen die een overzichtelijkere voorrangssituatie. Samenwerking provincie Noord-Brabant De wegen N267 en N283 (Hank – Wijk en Aalburg) zijn in beheer bij de provincie Noord-Brabant. De onderliggende wegen Polstraat, de Kromme Nol en aansluiting zijn in beheer bij gemeente Altena. Daarom wordt dit project gezamenlijk voorbereid en uitgevoerd.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl