Werkzaamheden Lange Wiep Werkendam binnenkort van start

Foto: Ter illustratie
5 april 2024, 16:28
Verlopen

WERKENDAM - Langzaam worden de eerste huizen van nieuwbouwwijk Achter de Schans in Werkendam bewoond. Op termijn zullen er circa 300 woningen bijkomen.

De toename van het aantal bewoners betekent ook dat de enige ontsluitingsweg naar de wijk, de Lange Wiep, drukker wordt. Om ervoor te zorgen dat de wijk en omliggende verenigingen goed en veilig bereikbaar blijven, wordt de Lange Wiep aangepast. Hiervoor zal de weg nog voor de zomer circa drie weken afgesloten zijn.

Belangrijke ontsluitingsweg

De Lange Wiep is de enige ontsluitingsweg tot woonwijk Achter de Schans, maar ook liggen Kozakken Boys, de volkstuinvereniging en de ijsclub aan deze weg. Daarnaast wordt de weg veel gebruikt door bewoners van de wijk Werkensepolder en door de (landbouw)bedrijven in de buurt. Dit zorgt ervoor dat zowel gemotoriseerd verkeer als fietsers en voetgangers gebruik maken van de Lange Wiep. Met de komst van nieuwbouwwijk Achter de Schans is het noodzakelijk de Lange Wiep aan te passen.

Verschillende maatregelen

Nog voor de zomer worden meerdere aanpassingen gedaan, waaronder de aanleg van rode fietssuggestiestroken, zebrapaden en snelheidsremmende plateau’s. De werkzaamheden worden gecombineerd met het uitvoeren van onderhoud aan de asfaltverharding van de Lange Wiep. Gedurende de werkzaamheden wordt de Lange Wiep circa drie weken afgesloten. Er worden tijdig borden geplaatst om de afsluiting aan te kondigen. Doorgaand verkeer wordt tijdens de afsluiting van de Lange Wiep omgeleid. Woningen in de wijk Achter de Schans en Kozakken Boys blijven bereikbaar. De tekening met een overzicht van alle maatregelen is te vinden op www.gemeentealtena.nl/langewiep. Op deze webpagina zal binnenkort ook de planning van de werkzaamheden verschijnen.

Op termijn aanleg vrijliggend fietspad

Op de langere termijn, wanneer woonwijk Achter de Schans gereed is, wordt volgens het huidige plan langs de Lange Wiep een vrijliggend fietspad aan de zijde van de voetbalvereniging gerealiseerd. Daarnaast wordt het kruispunt Lange Wiep – Kromsteven heringericht en worden de huidige parkeerplaatsen langs de Lange Wiep vervangen door een nieuw aan te leggen parkeerterrein aan de zuidzijde van Achter de Schans. Wethouder Hans Tanis: “Met 300 woningen is Achter de Schans het grootste nieuwbouwproject in gemeente Altena waar ik erg trots op ben. Maar bij woningbouw moeten we er natuurlijk ook voor zorgen dat de wijk en omliggende faciliteiten op een veilige manier voor alle weggebruikers toegankelijk zijn. Het aanpassen van de Lange Wiep is hierbij noodzakelijk.”

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl