Plan voor woningbouw Genderen-Zuid lijkt te stagneren

Foto: Archief
8 mei 2024, 17:45
Verlopen

GENDEREN - Het project om 63 woningen aan de zuidkant van Genderen te realiseren, lijkt vast te lopen.

CDA-fractievoorzitter Arno Bouman en VVD-fractievoorzitter Pim Bouman stellen daarom schriftelijke vragen aan het college. Eind 2023 werd het ontwerp bestemmingsplan voor Genderen-Zuid ter inzage gelegd, waarbij belanghebbenden zienswijzen konden indienen. In maart 2024 werd beloofd dat het bestemmingsplan voor Genderen-Zuid nog vóór de zomer van 2024 zou worden behandeld. Maar nog geen twee weken later, werd medegedeeld dat het bestemmingsplan niet voor de zomer van 2024 door de raad van Altena kan worden vastgesteld. Er is daarbij geen concrete nieuwe datum genoemd.

Bouman en Bouman geven in hun brief aan het college aan teleurgesteld te zijn. Zij willen weten of het college de zorgen en teleurstelling over het ontbreken van voldoende voortgang rondom het vaststellen van het bestemmingsplan voor Genderen-Zuid deelt. Ook vragen ze zich af waarom de toegezegde planning opnieuw niet wordt gehaald.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl