Waterschap Rivierenland maait vroeg voor natuur en veiligheid

Foto: Waterschap Rivierenland
11 mei 2024, 15:21
Verlopen

ALTENA - Vroeg maaien helpt de natuur op dijken, oevers en bermen. Het klinkt tegenstrijdig. Maar juist door goed beheer komt de natuur tot bloei. Waterschap Rivierenland maait al in april en mei, met het oog op de natuur en de veiligheid.

Wat is er mooier dan bloemen en kruiden op een dijk, vissen en watervogels in een sloot en streekeigen planten in een berm. Dijken, sloten en bermen zijn ecologische linten in het landschap. Verstandig maaien helpt de ontwikkeling van de natuur. En de veiligheid. Want een volle berm beperkt de verkeersveiligheid en een gevarieerde grasmat versterkt juist een dijk.

Maaien gebeurt bij het waterschap volgens het ecologisch werkprotocol. De eerste maaibeurt is al vroeg, om andere soorten en laatbloeiers een kans te geven om te bloeien. We zien dan de soortenrijkdom op de dijken toenemen. Ook worden kruisingen en zichthoeken, voor de verkeersveiligheid, direct gemaaid. In de zomer maait men de bermen om en om. Pas in het najaar maait men wegsloten.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl