Nog geen extra maatregelen waterschap door droogte

Foto: pixabay.com
8 juli 2018, 18:01
Verlopen

ALTENA - De droogte in Altena neemt toe. Dankzij de grote rivieren leidt dat in het rivierengebied nog niet tot tekorten. Waterschap Rivierenland laat vanuit de grote rivieren extra water in het gebied en houdt dat langer vast. Maatregelen zijn nog niet aan de orde.

De huidige droogte komt maar eens in de 20 jaar voor. Waterschap Rivierenland houdt de situatie scherp in de gaten. De verwachting is dat de waterstand in de grote rivieren nu nauwelijks verder daalt, dankzij neerslag in het buitenlandse stroomgebied van Rijn en Maas. Neerslag in Nederland blijft voorlopig uit. Maatregelen als onttrekkingsverboden uit oppervlakte- of grondwater zijn in het beheergebied van Waterschap Rivierenland niet aan de orde. Wel pompt het waterschap nu vanuit de grote rivieren extra water in het gebied. Met stuwen en gemalen wordt het water langer vastgehouden.

Het contrast is groot met het hoogwater op de grote rivieren van afgelopen januari. Droogte wordt uitgedrukt in het ‘neerslagtekort’; dat is in Nederland nu 177 millimeter en loopt op. Doorgaans bereikt het tekort aan het eind van de zomer zo’n 100 millimeter. Dankzij de aanvoer van water uit de grote rivieren is de situatie in het rivierengebied gunstiger dan in hoger gelegen delen van Nederland.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl