Het dijkleger van Altena, iets voor u?

Foto: Waterschap Rivierenland
25 oktober 2018, 11:35
Verlopen

ALTENA - Waterschap Rivierenland zoekt mensen die in tijden van hoogwater, samen met medewerkers van Waterschap Rivierenland, over de rivierdijken willen patrouilleren om schades op te sporen. Zo draagt u als bewoner van het Land van Altena uw steentje bij aan veilige dijken in dit gebied.

In tijden van (zeer) hoog water op de rivieren is het van levensbelang dat de rivierdijken in goede staat blijven. Daarvoor is het nodig dat juist dan de dijken langs de Merwede en de Bergse Maas nauwkeurig in de gaten worden gehouden, dag en nacht. Er kunnen immers beschadigingen optreden door bijvoorbeeld drijfvuil. Of door kwelwater dat zand onder de dijk wegspoelt. Met dijkpatrouilles kunnen dit soort situaties snel opgespoord worden en kunnen er maatregelen worden getroffen.

In zulke tijden, die zich gelukkig niet vaak voordoen, heeft het waterschap veel mensen nodig voor de dijkbewaking. Er wordt dan ook naar versterking gezocht van het dijkleger: bewoners uit het gebied van Altena die vanuit de dijkpost in Sleeuwijk willen patrouilleren over de dijken. Elke dijkpatrouille bestaat overdag uit drie personen: een medewerker van het waterschap en twee vrijwilligers. ’s Avonds rijden patrouilles van twee personen over de dijken.

Een dijkwacht doet bij nacht en ontij zijn of haar werk. U moet dus over een goede fysieke conditie beschikken en ten minste 18 jaar zijn. Er is een financiële vergoeding voor de uren dat u patrouille loopt en ook voor het bijwonen van (trainings)bijeenkomsten. Het dijkleger is onderdeel van de dijkbewakingsorganisatie van Waterschap Rivierenland.

Heeft u interesse om dijkwacht te worden bij Waterschap Rivierenland, of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met Hans Knotter, specialist Waterkeringen bij het bedrijfsbureau. Dit kan per email via h.knotter@wsrl.nl.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl