Besluit over de Put aan de Omloop in Uppel volgt in 2019

Foto: Archief
22 november 2018, 18:13
Verlopen

UPPEL - In de Put aan de Omloop in Uppel komt veel blauwalg voor. In het zwemseizoen vormt dat een probleem. De gemeente heeft daarom in samenwerking met het waterschap laten onderzoeken hoe de zwemwaterkwaliteit verbeterd zou kunnen worden.

Uit dat onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau Akwa, blijkt dat de waterkwaliteit er slechter aan toe is dan gedacht: het ecologische evenwicht van de put is ernstig verstoord. Er zit veel te veel ammonium in de Put. Zoveel zelfs dat onderwaterplanten, die normaal gesproken concurrentie bieden aan blauwalg, niet meer voorkomen in de Put. Er is ook heel veel fosfaat dat juist voedingsstof is voor blauwalg.

Extra onderzoek heeft aangetoond dat de hoge concentraties ammonium en fosfaat komen van kwelwater en uit de baggerlaag. Verschillende opties zijn bestudeerd om de problemen aan te pakken. Dat zijn: baggeren, ondiepe brede oevers aanleggen voor waterplanten, verondiepen van de put, of het gebruik van de flock-en-lockmethode (blauwalg af laten zinken en fosfaten op de bodem fixeren onder een afsluitende laag). Geen enkele maatregel geeft garantie op succes. Bovendien zijn met elke maatregel meerdere tonnen gemoeid.

Vanwege de financiële consequenties heeft het college van Woudrichem besloten in 2018 de kwestie niet meer aan de gemeenteraad voor te leggen. De nieuwe gemeenteraad van Altena zal in de loop van 2019 een beslissing nemen over de Put aan de Omloop.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl