Informateur adviseert coalitie van CDA, AltenaLokaal, SGP en Progressief Altena

Foto: Sander van Strien
4 december 2018, 17:30
Verlopen

ALMKERK - Brigite van Haaften heeft dinsdagmiddag 4 december haar eindrapportage overhandigd aan de fractievoorzitters. In deze rapportage brengt zij een advies uit voor het formatieproces dat nu start.

De informateur adviseert een brede coalitie te vormen, die zo veel mogelijk een afspiegeling is van de bevolking van Altena. CDA, AltenaLokaal, SGP en Progressief Altena vertegenwoordigen het politieke spectrum, zodat de diversiteit in de samenleving terugkomt in het dagelijks bestuur. Met deze coalitie is er ruimte voor het vormen van een stabiel bestuur dat de komende drie jaar in goede samenwerking en slagvaardig kan bouwen aan de nieuwe gemeente. Met een stevige tegenkracht in de raad is er ruimte voor balans in het bestuur.

De informateur adviseert om in het formatieproces aandacht te besteden aan de noodzakelijke kwaliteiten van de wethouders voor Altena. Daarin moet de versterking van de bestuurskracht tot uitdrukking komen. Verder adviseert zij om bij het inhoudelijk akkoord de standpunten van alle partijen te betrekken. Zo wordt bijgedragen aan het noodzakelijke vertrouwen.

Tot slot doet de informateur een handreiking aan het nieuwe gemeentebestuur. Zij pleit ervoor te zorgen voor inclusief bestuur. Dat wil zeggen dat het bestuur open staat voor initiatieven in de samenleving, een open houding. Maar ook een inclusief bestuur waarin het college en de gemeenteraad goed met elkaar gaan samenwerken en waarin over coalitiegrenzen heen wordt samengewerkt. De vier partijen zullen direct de formatie starten. In deze periode wordt het coalitie-akkoord opgesteld en wordt het college gevormd. Dan wordt ook bekend wie de kandidaat-wethouders zijn. Benoeming van de wethouders wordt verwacht in de loop van januari.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl