Burgerstem Altena scheidt zich af van lijsttrekker en fractie

Foto: Altena TV
19 december 2018, 07:24
Verlopen

ALTENA - De gemeenteraad van de nieuwe gemeente Altena moet nog worden beëdigd, dit zal echter in januari gebeuren zonder vertegenwoordiging vanuit de beweging BURGERSTEM Altena.

De afgelopen 2,5 jaar heeft Burgerinitiatief Altena hard gewerkt om ideeën over een vernieuwing van de democratie voor en samen met bestaande politiek en bestuur te realiseren. Versterking van de lokale democratie o.a. door meer directe inspraak, betrokkenheid en inspraak vanuit de kernen en maatschappelijke domeinen via een burgercollege en een digitaal platform te organiseren zijn daarbij de belangrijkste thema’s.

Op basis van deze thema’s heeft de kiezer steun betuigd aan Burgerstem Altena en deze gewaardeerd met een raadszetel. Deze uitslag toont aan dat er draagvlak is voor de visie van Burgerstem Altena in de nieuwe gemeente Altena. Helaas is na het behalen van de historische raadszetel door de apolitieke beweging gebleken dat de lijsttrekker en tevens fractievoorzitter niet de uitgangspunten van Burgerstem wil naleven. Het solistisch optreden en een onoverbrugbaar verschil met de visie en concreet handelen van de lijsttrekker en fractievoorzitter heeft het bestuur van Burgerstem Altena moeten doen besluiten afscheid te nemen van Pauline van der Tol en daarmee de fractie in de gemeenteraad van Altena.

Afgelopen weken is hard gewerkt aan de voorbereidingen van de start van de nieuwe gemeenteraad. Onderwerpen als invulling rollen, inrichting en werkwijze fractie, uitwerking van de visie, vorming van een burgercollege en communicatielijnen tussen inwoners, beweging en fractie zijn opgepakt. Helaas is uit diverse gesprekken met en concreet handelen door de fractie gebleken dat lijsttrekker en fractievoorzitter Pauline van der Tol de uitgangspunten van Burgerstem Altena niet verder wil respecteren.

Met name de eigengereide rol in de eenzijdige vorming van de fractie met burgerraadsleden, de politieke invulling en houding van de fractie en beperking van de inbreng, rol en bereidheid tot het laten horen van de stem van inwoners in de fractie en raad zorgen ervoor dat geen recht wordt gedaan aan de uitgangspunten van Burgerstem Altena. Daarnaast legde de fractie een dictaat aan de beweging op over de wijze van voorbereiding op raadsvergaderingen die volledig in strijd zijn met de uitgangspunten van Burgerstem Altena. Door deze houding en het gedrag van de fractie is een breuk onvermijdelijk.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl