Waterschap inspecteert rivierdijken na winter

Foto: Waterschap Rivierenland
28 januari 2019, 20:40
Verlopen

ALTENA - In februari en maart inspecteert Waterschap Rivierenland de dijken langs de grote rivieren. In totaal zo’n 550 kilometer dijk. Deze inspectie vindt jaarlijks plaats, direct na het hoogwaterseizoen.

Het gras is dan nog kort en eventuele schade aan de dijken wordt dan snel opgemerkt. Urgent herstel voert het waterschap direct uit, overige schade wordt in de loop van het jaar hersteld. Komend najaar, aan het begin van het volgende hoogwaterseizoen, liggen de dijken er dan weer goed bij. De dijkeninspecteurs zijn herkenbaar aan de felgekleurde hesjes. Ze doen dit werk grotendeels te voet, zodat ook minder goed zichtbare schade kan worden ontdekt. De inspectie betreft de kernzone van de dijk: de kruin van de dijk en de beide taluds met stroken van vier meter daarlangs.

Verderop in het jaar volgen nog twee inspectierondes. Tijdens de zomerschouw kijkt het waterschap of eigenaren en gebruikers van dijkpercelen hun onderhoud goed uitvoeren. Tot slot volgt tegen het eind van het jaar de najaarsschouw. Daarin wordt behalve naar het onderhoud van de dijken, ook gekeken naar de werking van sluizen, coupures, afsluiters van leidingen en andere waterkerende objecten in de dijken.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl