Inspreken in de gemeenteraad van Altena? Dat kan bij de Altenatafels

Foto: Sander van Strien
30 januari 2019, 15:34
Verlopen

ALMKERK - Een nieuwe gemeente, een nieuw bestuur en ook een nieuwe manier van vergaderen. Wie wil inspreken in de gemeenteraad moet voortaan bij de Altena tafels zijn. Op deze manier wil de gemeente inspreken toegankelijker maken voor iedereen.

Inmiddels bestaat de gemeente Altena één maand. Het college van B en W is compleet en de gemeenteraad kan beginnen met het vertegenwoordigen van de bevolking. De raadsleden bereiden de agendapunten van een raadsvergadering voor tijdens een Altenatafel. Deze vinden twee weken voor de raadsvergadering plaats. Onderwerpen van de Altenatafels zijn verdeeld in sociaal domein, ruimtelijk domein en bestuurlijk domein. Aan de Altenatafels verkennen raadsleden de onderwerpen aan de hand van een presentatie of door met elkaar in gesprek te gaan. Inwoners kunnen ook aanschuiven bij een Altenatafel om in te spreken over iets dat op de agenda staat.

Daarnaast organiseert de raad voorafgaand aan een raadsvergadering een forum. Daar kunnen inwoners voorafgaand aan de raadsvergadering op een informele manier de raad bijpraten over iets wat er speelt in de samenleving. Ook kan men daar een petitie aanbieden of een initiatief presenteren. Voor het inspreken of het forum kan men zich melden bij de griffie van de gemeente Altena.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl